ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > květen  > Popularizace

Vědci studentům

Stejnojmenný projekt navazuje na projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „100 vědců do středních škol“ (2012–2014); v tomto roce se uskuteční tři dvoudenní „Intenzivní školy pro nadané středoškolské studenty a jejich pedagogy“. Uznávané osobnosti z různých vědeckých oborů se s účastníky setkají nejen během přednášek, ale i při následných besedách.

vedci_01.jpg
Všechna fota: Radek Timofej, Archiv ÚI AV ČR
Úvodní přednáška Hany Eliášové z Kriminalistického ústavu Praha

Zatímco studenty chce projekt seznámit s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání přehledu o rozličných vědních oborech, pedagogy mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a zprostředkovat kontakt a spolupráci s vědci a jejich institucemi.

vedci_02.jpg

Na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se ve dnech 19.–20. března 2015 konala první Intenzivní škola. Postupně vystoupili plk. dr. Hana Eliášová z Kriminalistického ústavu Praha, prof. Roman Barták z Matematicko-fyzikální fakulty UK, dr. Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR a prof. Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Podnětná byla i exkurze v Českém hydrometeorologickém ústavu v Ústí nad Labem, kde Mgr. Jan Šrejber a Mgr. Martin Novák vysvětlili, jak se sledují povodně a počasí. Dr. Martin Neruda a Ing. Radek Timoftej představili Fakultu životního prostředí UJEP. Intenzivní školy se zúčastnilo 69 středo-školáků s učiteli z Mostu, Chebu, Mariánských Lázní, Teplic, Chomutova, Klášterce nad Ohří, Litoměřic, Brandýsa nad Labem a Kladna. Při přednášce dr. Grygara měli studenti možnost pozorovat zatmění Slunce ze střechy fakulty.

vedci_03.jpg
Václav Pačes z ÚMG AV ČR v diskuzi s jedním z pedagogů.
Poznámka: V tištěné verzi i elektronickém pdf časopisu je u pedagoga chybně uvedeno jméno.

Další Intenzivní školy v Jihlavě (15.–16. června) se zúčastní hlavně studenti a pedagogové středních škol z Moravy a Vysočiny. Mezi pozvanými přednášejícími jsou například prof. Václav Pačes, kriminalista a soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky prof. Jiří Straus, jaderná fyzička dr. Dana Drábová, stomatolog dr. Radek Hippmann, bohemista, lingvista, pedagog a bývalý ministr školství prof. Petr Piťha nebo historik a mnohaletý vedoucí Archivu Univerzity Karlovy dr. Zdeněk Pousta.
Na projektu spolupracují dr. Roman Neruda a Lenka Semeráková z Ústavu informatiky AV ČR. Podrobné informace o projektu a pořádaných akcích naleznete na www.100vedcu.cz.

ROMAN NERUDA,
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.