ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Cena IZA za ekonomii práce pro Jana Švejnara

Největší světové výzkumné ekonomické pracoviště Institute for the Study of Labor (IZA) se sídlem v Bonnu ocenilo prof. Jana Švejnara z Národohospodářského ústavu AV ČR. Podle hodnoticího výboru, v němž zasedají mj. laureáti Nobelovy ceny za ekonomii George Akerlof, Gary Becker, James Heckman a Joseph Stiglitz, výzkum prof. Švejnara věnovaný přechodu od socialistické k tržní ekonomice „rozšířil porozumění tomuto procesu fundamentálním způsobem“. Prof. Švejnar bezprostředně po pádu železné opony navrhl detailně propracovanou reformní agendu úspěšného přechodu od centrálně řízené k tržní ekonomice. V textech publikovaných v časopisech The PlanEcon Report (1989; česky v Lidových novinách v roce 1990) a Journal of Economic Perspectives (1991) zdůraznil potřebu přizpůsobit se na mikroúrovni pro dosažení makroekonomické stabilizace transformující se ekonomiky. „Jan Švejnar patří ke špičkovým ekonomům, kteří berou vždy v potaz i perspektivu hospodářské politiky. Jeho náhledy zprostředkovaly politikům nástroje, aby se vypořádali s největší poválečnou výzvou Evropy – úspěšnou transformací někdejších socialistických ekonomik,“ uvedl ředitel IZA Klaus F. Zimmermann.

11_1.jpg
Foto: Achiv CERGE-EI
Profesor Jan Švejnar


Švejnarova doporučení pro hospodářskou politiku vždy zdůrazňovala důležitost fungování právního rámce pro usměrnění ekonomických aktivit, význam silných pobídek pro manažery i pracovníky státních podniků pro dosažení větší efektivity, stejně jako potřebu reformy trhu práce podporující pracovní mobilitu.
V nedávno publikovaných vědeckých pracích se Jan Švejnar a Sutirtha Bagchi zabývali dopady distribuce bohatství na ekonomickou výkonnost a prokázali, že větší koncentrace bohatství v rukách miliardářů je spojena s pomalejším ekonomickým růstem a že tento negativní efekt vyvolávají miliardáři propojení s politikou.
„Jan Švejnar je pro Cenu IZA 2015 skvělou volbou. Měl hluboký vliv na obor ekonomie a výrazně se zasloužil o vznik nového oboru ekonomické transformace. Pomohl založit a rozvinout CERGE-EI, mimořádné vzdělávací a výzkumné centrum, radil českým vládám ve věci ekonomické politiky a privatizace,“ konstatoval Alan Krueger, který kromě akademické dráhy působil také jako předseda sboru ekonomických poradců amerického prezidenta Baracka Obamy a je členem Výkonné a dozorčí rady CERGE-EI.
Prof. Švejnar převezme cenu na výroční konferenci věnované zaměstnanosti a ekonomickému rozvoji, kterou pořádají ve dnech 4.–6. června 2015 institut IZA a Světová banka v Bonnu.

red