ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Cena Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

Česká společnost pro mechaniku v roce 2014 udělila Cenu Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku spo­jenou s finanční odměnou 1200 dolarů prof. Vladimíru Zemanovi z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Prof. Zeman založil v České republice školu metod modální syntézy a ladění parametrů mechanických soustav, které jsou vhodné pro vyšetřování dynamické odezvy rozsáhlých systémů s lineárními i nelineárními vazbami. Je autorem nebo spoluautorem vysokoškolské učebnice dynamiky, tří vědeckých monografií a asi 200 článků v odborných periodikách. Je též autorem mnoha výzkumných zpráv vydaných průmyslovými podniky či akademickými pracovišti.
Cena se uděluje každoročně; její statut naleznete na http://www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.