ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Pokroky v materiálech pro fúzní zařízení

Výzkum, jehož cílem je ovládnout termojadernou fúzi jako nový zdroj energie, se skládá z mnoha tematických okruhů. Po dlouhá léta byla na prvním místě fyzika plazmatu; s blížící se realizací fúzních zařízení bylo ale třeba intenzivně pracovat i v dalších oblastech (diagnostika, řízení a sběr dat, materiály, magnety a elektrické zdroje atd.). Každé dva roky se proto koná mezinárodní „Symposium on Fusion Technology – SOFT“. Zatímco v roce 2014 se uskutečnilo ve španělském San Sebastianu, v příštím roce jej v České republice zorganizují Ústav fyziky plazmatu AV ČR a Centrum výzkumu Řež.

15_1.jpg
Foto: Milan Řípa, Archiv ÚFP AV ČR
Zleva: garant workshopu Pavel Chráska z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, Thomas Morgan z nizozemského FOM Institute DIFFER (Nieuweigen) a Jochen Linke z Forschungs-zentrum (Julich) s unikátní stavebnicí tokamaku


Pověření uspořádat konferenci SOFT 2016 (viz http://www.soft2016.eu/) je výsledkem dlouhodobého zapojení českého výzkumu do studia fúze (od roku 1999 v rámci členství v EURATOM). Potřebný fyzikální výzkum se soustředí kolem mezinárodně uznávaného tokamaku COMPASS v ÚFP v Praze. České výzkumné organizace se však podílejí i na materiálovém výzkumu, který nabývá čím dál tím větší důležitosti.

ÚFP z tohoto důvodu zorganizoval 23.–24. března 2015 první ročník workshopu Advances in Materials for Fusion Devices (AMFD) s poměrně náročným cílem: shrnout současné problémy, které se objevují při hledání materiálů pro fúzní zařízení a nabídnout příležitost českým i zahraničním výzkumníkům k výměně zkušenosti a informací o práci a možnostech jednotlivých pracovišť. K účasti na workshopu byli pozváni i studenti vysokých škol a nakonec na něm participovalo přes 70 účastníků. Pozvání k přednáškám přijali pracovníci z renomovaných pracovišť, jako jsou německá Forschungszentrum – FZJ (Jülich), Max Planck Institute for Plasma Physics (Garching), nizozemský FOM Institute DIFFER (Nieuweigen), belgická Ghent University. Spektrum českých pracovišť zabývajících se výzkumem fúzních materiálů bylo prakticky úplné: pořádajícím ÚFP AV ČR počínaje přes Centrum výzkumu Řež, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, Ústavem jaderné fyziky AV ČR a Ústavem fyziky materiálů AV ČR v Brně konče. V programu byla i „tutorial lecture“, kterou přednesl uznávaný světový odborník dr. Jochen Linke z FZJ. Z první řady auditoria byl příjemný pohled jak na kvalitní prezentace, tak na zasedací místnost plnou mladých posluchačů.

Mezinárodní tokamak ITER, který se staví osmým rokem na jihu Francie, by měl posunout termojadernou fúzi k jejímu cíli – k výrobě elektřiny z energie uvolněné fúzí. Na úspěchu ITER rozhodným způsobem závisí pokračování fúzní cesty k demonstrační fúzní elektrárně DEMO, která se již v současnosti začíná projektovat. Zatímco fyzika fúze udělala za posledních několik desetiletí výrazný pokrok a ITER by měl současné představy potvrdit a doplnit, materiály splňující potřebná kritéria představují významný, ne-li v budoucnu limitující faktor. Každé setkání komunity zabývající se touto problematikou je tedy více než cenné a ÚFP proto zvažuje pořádání podobných workshopů ve dvouletých intervalech i nadále.

MILAN ŘÍPA,
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.