ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Prohloubení spolupráce s kraji

Dne 20. listopadu 2014 se v Brně sešli zástupci krajů a vědeckých pracovišť AV ČR. Nejvýz­namnější česká výzkumná instituce prozatím spolupracuje s osmi kraji a má zájem úspěšné projekty přenést do dalších regionů. Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš uvedl, že Akademie věd usiluje o prohloubení spolupráce s kraji na projektech s praktickým přesahem. Zájem se projeví i v nové Strategii. Vhodnou formu financování společných aktivit představují regionální fondy Evropské unie. Jak uvedla členka Akademické rady AV ČR dr. Taťána Petrasová, ideální projekty mají vyrovnanou odbornou a praktickou stránku, stejně jako finanční podíl obou partnerů. Výhodou je také případné finanční zapojení dalších regionálních institucí či podniků. Spolupráce se uskutečňuje ve všech vědních oborech. Například badatelé z Fyzikálního ústavu budou ve Středočeském kraji zkoumat znečištění ovzduší, a to pomocí kompaktního vysokorepetičního laseru; v testovací fázi změří například koncentraci oxidu uhličitého. Ve Východočeském kraji připravují pracovníci Ústavu dějin umění výstavu Umění gotiky a rané renesance ve východních Čechách, vědci ze Sociologického ústavu v Pardubickém kraji pomáhají mapovat neziskový sektor a společenskou zodpovědnost firem.

red