ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > prosinec  > Ocenění

Medaile a ceny Josefa Hlávky za rok 2014

Jaderný fyzik doc. Vladimír Hnatowicz z Ústavu jaderné fyziky AV ČR převzal 16. listopadu 2014 v předvečer státního svátku České republiky (Dne boje za svobodu a demokracii) Medaili Josefa Hlávky. Významné ocenění uděluje Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění na lužanském zámku u Přeštic.

13_1.jpg
Foto: Zdeněk Hrabica, Archiv autora
Vladimír Hnatowicz s předsedou Hlávkova Nadání Václavem Pavlíčkem


Badatelský přínos doc. Hnatowicze je pro českou jadernou fyziku zásadní. Lze jej totiž označit za duchovního otce především vývoje jaderných analytických metod, které se zakládají na interakci nabitých částic s látkami a jež se využívají v interdisciplinárním výzkumu v České republice. Doc. Hnatowicz zavedl metody a postupy, které představují nezastupitelný nástroj ve výzkumu struktury i vlastností nových materiálů v mnoha oborech. Zasloužil se o vybudování nové laboratoře pro modifikaci a analýzy látek iontovými svazky s využitím elektrostatického urychlovače typu Tandetron, která v současnosti patří svým vybavením k evropské špičce. Je spoluautorem více než 350 odborných prací a spoluautorem několika monografií, je řešitelem nebo spoluřešitelem grantových projektů. Od roku 1989 se věnuje i pedagogické činnosti.
Medaili Josefa Hlávky za rok 2014 dále převzali sbormistr, dirigent a pedagog Akademie muzických umění prof. Jiří Chvála, zakladatel Fakulty dopravní ČVUT prof. Petr Moos, biolog prof. Václav Vaněk z České zemědělské univerzity a prof. Aleš Pultr z Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Tento listopadový den se tradičně udělují také Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované badatele z Akademie věd ČR.
Z pracovišť Akademie věd Cenu Josefa Hlávky získali dr. Jan Storch z Ústavu chemických procesů, dr. Arnošt Mládek z Biofyzikálního ústavu, dr. Hana Macková z Ústavu makromolekulární chemie, Mgr. Ota Pavlíček z Filosofického ­ústavu a Mgr. Pavel Kořínek z Ústavu pro českou ­literaturu.
Během ceremoniálu, jehož se zúčastnily osobnosti české vzdělanosti byly rovněž uděleny tzv. „trvalé legáty“ – tradiční finanční dotace městu Přeštice na podporu školství a kultury, klatovskému gymnáziu na podporu talentovaných studentů a Národnímu muzeu v Praze na doplnění sbírek.

lsd