ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > prosinec  > Obálka

Na téma rhizologie

02_1.JPG
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Geobotanik a ekolog Jan Jeník

Ke čtenářům se 21. listopadu 2014 v pražské Literární kavárně Academia vydala publikace Kořeny a kořání stromů – opera rhizologica, v níž prof. Jan Jeník seznamuje s problémy botanického a lesnického odvětví rhizologie. Odbornou publikaci, kterou vydala Botanická zahrada Liberec v limitované sběratelské edici, představili společně s autorem světově uznávaný vědec a pedagog v oboru ekofyziologie vegetace dr. Jan Květ z Botanického ústavu AV ČR a grafik Jan Franta – mj. laureát Ceny Nakladatelství Academia za výtvarné zpracování publikace Antarktida (viz AB 7-8/2013).

02_1.JPG

Prof. Jeník, který je zakladatelem oboru kořenového systému, v knize vysvětluje, že na rozdíl od nadzemních orgánů plní kořeny rostlin svou zásobovací, transportní a stabilizační roli ve velmi rozrůzněném prostředí. Uvnitř půdy a na jejím povrchu se střídají fyzikálně neproniknutelná pevná tělesa a „volné“ prostory, jež tvoří převážně látky tekutého nebo plynného skupenství. Rovněž chemická různorodost těchto látek a kontakty mezi nesčetnými půdními organismy ovlivňují růst, větvení a funkci podzemních a přízemních orgánů rostlin. U mnoholetých dřevin se proto střet mezi zděděnými druhovými vlastnostmi a vlivem vnějšího prostředí zřetelně projevuje na anatomické a morfologické stavbě nových a mladých koncových kořínků i na celkovém uspořádání starých větví vzrostlého jedince.

02_1.JPG

red