ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nabídka blended-learningových kurzů

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nabízí ve 2. semestru školního roku 2014–2015 blended-learningové kurzy. Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na  http://www.langdpt.cas.cz/ nebo http://cap.avcr.cz. Kontakt: tel.: 221 403 932, e-mail: polaskova@langdpt.cas.cz. Hybernská 8/1000, Praha 1, 1. patro. Termín odevzdání přihlášek (mimo kurzy AW) je 20. ledna 2015 (nebo do naplnění kurzů).

 
·     Kurzy probíhající pouze online
Academic Writing: Sessions 1, 2 & 3
Kurz je během jednoho školního roku rozdělen na trimestry, tj. tři 10týdenní cykly (AW: Session 1, AW: Session 2, AW: Session 3), které na sebe navazují. Většina výuky se odehrává na internetové platformě Moodle, kde se posluchači seznamují se základními konvencemi odborného psaní v angličtině s ohledem na očekávání čtenářů. Klademe důraz na proces psaní (plánování, první verze textů, důkladné revize, přepisování textů a jejich editace), myšlenkovou a organizační strukturu textů a stylistiku. Posluchači si procvičují psaní různých žánrů, se kterými se setkávají ve své akademické kariéře – např. abstrakt, sumarizace textu, parafráze a citace, úvod a závěr odborného článku atp. Vedle toho také přispívají do diskusních fór a učí se vzájemně reagovat na své texty (peer feedback). Jednotlivé lekce zpravidla obsahují studijní materiál, diskusní fórum, přípravné aktivity k psaní, aktivity k procvičení vybraných stylistických a gramatických jevů a dále tvorbu či revizi uceleného textu. Přestože kurz probíhá ve skupině, instruktoři k posluchačům přistupují individuálně a každému poskytují hloubkovou zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům, na jejímž základě posluchači své texty dále upravují.
Prezenční výuka: pět setkání s instruktory (1–2 setkání v průběhu každého cyklu)
Časová náročnost:  okolo 4–6 hodin týdně  
Počet týdnů výuky: 30 (10 týdnů v každém cyklu)
Vstupní úroveň: min. B2+ (nutno prokázat certifikátem nebo složit vstupní test)
Úroveň kurzu: B2–C2
Začátky cyklů: leden (5. ledna 2015 – 13. března 2015), duben (bude upřesněno); přihlášky přijímáme do naplnění kurzů
 
Focus on Writing
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům na úrovni B1, kteří mají problémy s gramatikou a slovní zásobou a potřebují se zdokonalit v psaní typu cambridgeských zkoušek. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům FCE a případným předstupněm kurzů Academic Writing.
Prezenční výuka: úvodní hodina + individuální konzultace během kurzu
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: 9. února 2015 – 19. června 2015 (přihlášky přijímáme do 20. ledna 2015 nebo do naplnění kurzů)
 
Real English         
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí ponořením se do autentické angličtiny zdokonalit poslech a rozšířit slovní zásobu. Studenti jsou vystaveni přízvukům různých rodilých mluvčích a formou diskudních fór a interaktivních úkolů mají možnost si zlepšovat běžnou komunikaci v angličtině. Kurz je pojat zábavnou formou: pro studenty jsou připraveny rozhovory se zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, dokumenty, přednášky a filmové ukázky. Vše probíhá po internetu a jednou měsíčně mají studenti možnost procvičení probraného materiálu s rodilým mluvčím přes Skype. Studentům stačí chuť obklopit se angličtinou a počítač s připojením k internetu, sluchátka a mikrofon. Real English má dvě úrovně pokročilosti. Kurz pro středně pokročilé může být vhodným doplňkem prezenční výuky pro slabší studenty, kteří si chtějí zlepšit poslech a plynulost v angličtině, pokročilá úroveň je alternativou pokročilých kurzů nebo doplňkem k přípravě ke zkoušce.
Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden)
Vstupní úroveň: B1–B2
Úroveň kurzu: B2–C1
Termín konání: 9. února 2015 – 19. června 2015 (přihlášky přijímáme do 20. ledna 2015 nebo do naplnění kurzů)
 
·     Kurzy kombinující online a prezenční výuku
Presentation Performance
Jednosemestrální kurz umožňuje studentům proniknout do tajů řečnického umění, zbavit se obav z veřejného vystoupení a rozpoznat silné i slabší stránky svého mluveného projevu v angličtině. Absolvent kurzu bude umět připravit a úspěšně přednést prezentaci a celkově vytříbí své komunikační dovednosti. Kurz kombinuje výuku online na platformě Moodle s prezenčním nácvikem. Výuka klade důraz na efektivní použití jazyka, nikoli na gramatiku jako takovou. Současně nabízíme konzultační poradenství v tvorbě a nácviku konkrétní prezentace.
Prezenční výuka:  jedenkráttýdně
Vstupní úroveň:  B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Úroveň kurzu: B2–C1
Termín konání: 9. února 2015 – 19. června 2015 (přihlášky přijímáme do 20. ledna 2015 nebo do naplnění kurzů)
 
Odborná angličtina pro doktorandy
Dvousemestrální kurz právě probíhá, lze se přihlásit dodatečně.
Prezenční výuka: 1x týdně
Vstupní úroveň:  B1
Úroveň kurzu:  B1 /B2
Termín konání: od 8. září 2014
 
Training Skills (Writing, Speaking and Listening)
Jednosemestrální kurz Training Skills: Writing, Speaking, and Listening (B2) je určen studentům s pokročilou znalostí angličtiny, ale nižším sebevědomím ve třech řečových dovednostech: psaní, mluvení a poslechu. Tyto dovednosti si studenti zdokonalují pravidelným psaním textů (kompozic, e-mailů a esejů) a jejich vylepšováním na základě individuální zpětné vazby, mluvením v běžných komunikačních situacích (diskusích, rozhovorech, prezentacích) a poslechem audio/video nahrávek na úrovni B2. Kurz kombinuje prezenční formu studia se studiem online na internetové platformě a nabízí rozmanitou škálu materiálů, interaktivních kvízů a užitečných odkazů (nesleduje žádnou učebnici). Systematické rozvíjení psaní, mluvení a poslechu současně přispívá k rozšíření pokročilé slovní zásoby a zdokonalení výslovnosti či gramatiky. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se připravují na cambridgeskou zkoušku FCE a chtějí si důkladněji procvičit úlohy z testů FCE ve třech klíčových dovednostech.
Prezenční výuka: 1x týdně
Výuka online: 1x týdně
Vstupní úroveň: B1+
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: 9. února 2015 – 19. června 2015 (přihlášky přijímáme do 20. ledna 2015 nebo do naplnění kurzů)
 
Mastering Skills (Writing, Speaking, and Listening)
Jednosemestrální kurz Mastering Skills: Writing, Speaking, and Listening (C1) volně navazuje na Training Skills: Writing, Speaking, and Listening (B2). Je vhodný pro studenty s velmi pokročilou úrovní angličtiny a zájmem o zdokonalení především psaného a mluveného projevu. Kurz dále systematicky rozvíjí poslech autentických nahrávek a jednotlivé dovednosti propojuje prostřednictvím kreativních úkolů, např. diskusemi na téma poslechového cvičení, psaním shrnutí autentického videa, parafrází, prezentováním tématu dle vlastního výběru apod. Kurz klade důraz na rozvíjení technik psaní, zdokonalování prezentačních dovedností (rétoriky i grafického designu) a osvojení si základních principů anglické kompozice (struktura textu, základy stylistiky a výběr správných jazykových prostředků pro danou komunikační situaci). Kurz kombinuje prezenční formu studia se studiem online na internetové platformě.
Prezenční výuka:  jedenkrát týdně
Výuka online: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B2
Úroveň kurzu: C1
Termín konání: 9. února 2015 – 19. června 2015 (přihlášky přijímáme do 20. ledna 2015 nebo do naplnění kurzů)
 
Kurz němčiny s rozšířenou nabídkou online aktivit
Dvousemestrální kurz právě probíhá, lze se přihlásit dodatečně. Kurz nabízí možnost, jak  zábavnou  formou zefektivnit studium němčiny. Kombinuje prezenční výuku se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových dovedností (interaktivní cvičení, poslech, krátké filmy).
Prezenční výuka:  jedenkrát týdně
Výuka online: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1–B2
Termín konání: od 8. září 2014
 
Profesní a každodenní komunikace – francouzština
Plánujete zahraniční pracovní cestu? Potřebujete osvěžit svoji francouzštinu? V našem kurzu Vás čekají: simulace jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV atd.), dokumenty s interkulturní problematikou a interaktivní gramatická a lexikální cvičení.
Prezenční výuka:  jedenkráttýdně
Výuka online: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2–B1
Termín konání: 9. února 2015 – 19. června 2015 (přihlášky přijímáme do 20. ledna 2015 nebo do naplnění kurzů)