ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > březen  > Recenze

Nové knihy Ústavu dějin umění AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR a nakladatelství Artefactum představily 10. února 2014 v Akademickém konferenčním centru v pražské Husově ulici nové knihy.

Logo_UDU.jpg
V rámci projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny (podrobněji v AB 9/2012) vyšla publikace Buquoyský Rožmberk, jež přináší dosud neznámé informace o uměleckém mecenátu majitele panství Jiřího Jana Jindřicha Buquoye v polovině 19. století a také o vzniku tamního „hradního muzea“, které mělo být nejen oslavou hraběcího rodu Longueval de Buquoy, ale i místem, kde mohla veřejnost již tehdy obdivovat sbírky uměleckých předmětů a starožitností.
Drobný svazek Od kabaly k Titaniku soustřeďuje několik rozličných, avšak příbuzně laděných uměleckohistorických textů. Studie představují paletu přístupů k uměleckému dílu, které vybočují tím, že autoři dovedli své pojetí až na okraj jeho potenciálu, popř. se pustili za hranice mateřské disciplíny. Sborník studií o předreformační a reformační kultuře Čech a Moravy In puncto religionis se věnuje různým aspektům konfesní kultury 15. až 17. století. Výtvarná díla jsou zkoumána zejména z hlediska jejich původní náboženské funkce a významu. Jednotlivé studie se zabývají i problémem tolerance a intolerance k výtvarné kultuře v různých konfesijních prostředích.
Řada Fontes Historiae Artium představuje dosud nepublikovaný rukopis uměleckohistorického soupisu památek na Frýdlantsku významného německého badatele Karla Friedricha Kühna. Jedinečný pramen zachycuje památkový fond daného území v době před odsunem německého obyvatelstva a před rozsáhlou devastací v druhé polovině minulého století.
Náplní pilotního svazku ediční řady Monumenta Bohemiae et Moraviae se stala impozantní barokní stavba kostela sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, kterou navrhl slavný vídeňský architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Malý sešit se vejde do kapsy a poslouží jako průvodce po dominantě malebného severočeského městečka.
V ediční řadě Epigraphica & Sepulcralia monographica vyšla bohatě fotograficky doprovázená monografie Krematorium (viz AB 2/2014). Více informací na http://www.udu.cas.cz/cs/nakladatelstvi-artefactum/.

red