ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > březen  > Obálka

Spolupráce s Krajem Vysočina

01_1.jpg
Foto: Archiv Kraje Vysočina

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek podepsali 21. února 2014 Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Akademií věd České republiky.
Hejtman Vysočiny uvedl, že se pracoviště Akademie věd a kraj zaměří na řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru prostřednictvím výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Výsledky přispějí ke zvýšení kvality života v dané oblasti. Pracoviště AV ČR budou garanty odborné kvality projektů, kraj zaručí přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Pravidelně jedenkrát ročně se nad výstupy spolupráce sejdou představitelé AV ČR, kraje a dalších regionálních partnerů.
Kraj Vysočina připravil v současnosti dva projekty společně s Filosofickým ústavem a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky, které se budou realizovat v roce 2014. Obě instituce již spolupracují v rámci Rady pro inovace Kraje Vysočina nebo při činnosti znalostních platforem v oblasti vědy, výzkumu a inovací (v rámci Evropského regionu Dunaj–Vltava).

Akademie věd má na území Kraje Vysočina několik odborných pracovišť např. Centrum excelence Telč (projekt ÚTAM – podrobněji viz AB 11/2012), detašované pracoviště Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci nebo atmosférickou stanici Křešín u Pacova, jejíž činnost zahájilo v minulé roce Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR (podrobněji AB 7-8/2014).

01_3.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Klimatická komora tamního aerodynamického tunelu, který nese jméno českého fyzika Čeňka Strouhala.

01_2.jpg
Foto: Jan Hloušek, Archiv ÚBO AV ČR
Na detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci se v laboratořích a chovných zařízeních umístěných v malebném prostředí u náměšťských rybníků provádí především základní výzkum evoluční ekologie a biodiverzity. Mezinárodní tým zde tvoří zhruba 30 výzkumníků a studentů ze sedmi států
a tří kontinentů. V roce 2013 byla za podpory AV ČR dostavěna nová provozní budova (vlevo dole).

stozar_13.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR zahájilo 17. června 2013 na Českomoravské vrchovině provoz nové atmosférické stanice Křešín u Pacova. Dvě stě padesát metrů vysoký kotvený stožár, obdobně vysoký jako pařížská Eiffelovka, se stává nejvyšší stavbou v Česku, která kdy byla postavena pro vědecké účely.

lsd