ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > březen  > Knihy

Slovník roku 2014

Protektorat.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Trojice titulů z Nakladatelství Academia uspěla v soutěži Jednoty tlumočníků a překladatelů. V 21. ročníku porota vybírala z 91 titulů. Hlavní cenu Slovník roku získala publikace ředitele Nakladatelství Academia Jiřího Padevěta Průvodce protektorátní Prahou. Kniha čtenáře zavádí na místa konspiračních schůzek odbojářů, do bytů rodin podporovatelů parašutistů připravujících atentát na Reinharda Heydricha, kanceláří krycích firem Sicherheitsdienstu, tajné porodnice zřízené gestapem, na místa, kde trpěli pražští židé, do podzemí, kde nacisté připravovali výstavbu podzemních továren, do sálů, kde se scházeli čeští fašisté a na barikády a velitelská stanoviště Pražského povstání. Zároveň ukazuje, že i během okupace byla Praha místem, kde navzdory nacistickému útlaku existovaly ostrůvky svobody a kulturního života. Publikaci doplňuje dosud nepublikovaný obrazový materiál a přehledné mapky.
V kategorii Cena poroty za encyklopedické dílo se na druhém místě umístila publikace Hmyzí rodiny a státy, v níž entomolog, vysokoškolský pedagog a popularizátor vědy Jan Ždárek vysvětluje poutavou a pří-stupnou formou záhady a mýty obestírající rodinné a společenské chování hmyzu a pavouků. Třetí místo v téže kategorii patří Kronice zoologického poznávání Zbyňka Ročka z Přírodovědecké fakulty UK. Autor v knize zachycuje chronologický vývoj poznání v zoologii v průběhu šestatřiceti století.
lsd