ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Pražské setkání národnostních menšin

V barokním zrcadlovém sále Clam-Gallasova paláce v Husově ulici na Starém Městě pražském se na konci listopadu 2013 uskutečnilo 13. setkání národnostních menšin a konference Praha jako místo soužití národnostních menšin. Sympozia, které s Etnologickým ústavem AV ČR spoluorganizovaly hlavní město Praha a Dům národnostních menšin, se zúčastnili mj. bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a nový slovenský velvyslanec v Praze Peter Weiss. Součástí programu konference byl společenský večer, který zaštítil náměstek primátora hl. města Prahy Václav Novotný.

10_1.jpg
Foto: Dům národnostních menšin Praha
Zprava: poslanec Parlamentu ČR Karel Schwarzenberg, místopředseda Rady vlády pro národnostní menšiny Igor Zolotarev, tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny Milan Pospíšil, ředitel Etnologického ústavu AV ČR Zdeněk Uherek a pracovník téhož pracoviště Andrej Sulitka

První dva bloky programu se obecně zabývaly problematikou národnostních menšin, jejich historií i přítomností v Praze. Závěrečná část Menšiny a krajané otevřela prostor mj. pro prezentaci zástupců českých krajanských spolků z Polska, Slovenska či Ukrajiny. Právě možnost srovnat obě menšinové situace byla jedním z nejpodnětnějších aspektů setkání.
V úvodu sympozia upozornil náměstek primátora Václav Novotný na zákonnou povinnost hl. města zřídit výbor pro záležitosti národnostních menšin, neboť při posledním sčítání obyvatel se více než 10 % obyvatel Prahy přihlásilo k jiné než české národnosti. O podrobnostech založení výboru následně hovořil tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny Milan Pospíšil.

10_1.jpg
Momentka z jednání

Koncepční rámec k diskurzu o současných národnostních menšinách v České republice v kontextu evropských vývojových trendů nastínil ředitel EÚ Zdeněk Uherek. Stanislav Brouček z téhož ústavu hovořil o problematice vietnamské menšiny v ČR a poukázal na vybrané problémy z integračního procesu tohoto společenství. Z vystoupení představitelů národnostně menšinových spolků vzbudili pozornost zástupci běloruské a vietnamské menšiny, které v roce 2013 oficiálně rozšířily „rodinu“ stávajících 12 národnostních menšin. Předseda Asociace občanů vietnamského původu Cong Tu Pham přiblížil historii a současnost vietnamské komunity na našem území, která se svými okolo 60 tisíci příslušníky tvoří procentuálně největší vietnamskou komunitu v Evropě. Běloruskou menšinu reprezentoval George Stankevič z občanského sdružení Pahonia, jež se věnuje vzdělávání a práci s dětmi.
Prezentaci zástupců tradičních národnostních menšin v ČR otevřel Jakub Štědroň, ředitel Domu národnostních menšin v Praze, v němž mají tyto organizace hlavní sídlo. O menšinovém postavení s ohledem na historické souvislosti dále hovořili zástupci ruské, ukrajinské, slovenské, německé a rusínské menšiny.
V programovém bloku o krajanech vystoupili pracovníci EÚ Veronika Beranská, Jana Pospíšilová a Michal Pavlásek, kteří se věnují výzkumu života krajanů. Podnětný příspěvek o Muzeu kultury Čechů na Slovensku přednesla Hana Zelinková, na niž navázal Miroslaw Jelinek s referátem o uchovávání tradic českých evangelických exulantů v Polsku. Závěrem hovořil Ivan Latka o historii a činnosti českého krajanského spolku Tomáše G. Masaryka v ukrajinském Užhorodu.
Konference poskytla zástupcům národnostních menšin nejen příležitost vyjádřit stanovisko ke svému současnému postavení ve společnosti, ale především ukázala, že spolupráce akademického pracoviště a hl. m. Prahy může být oboustranně přínosná. Pro akademické pracoviště, které věnuje systematickou pozornost tématu menšin, přinesla cenné podněty o možném směřování dalších výzkumů, pro orgány veřejné správy poznatky, které lze využít ve výkonu menšinové politiky.

JAKUB ŠTÉDROŇ,
Dům národnostních menšin v Praze,
ANDREJ SULITKA,
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.