ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > březen  > Ocenění

Ceny Wernera von Siemense 2013

Společnost Siemens ocenila 6. února 2014 talentované studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy. Již šestnáctý ročník tradiční soutěže nejlepších mladých mozků se konal pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a s podporou nejlepších českých univerzit a Akademie věd ČR, kterou na ceremoniálu v pražské Betlémské kapli zastupoval její předseda prof. Jiří Drahoš. Vítězové získali odměny ve výši 1,2 milionu korun.

13_1.jpg
Fota: Archiv Nadace Wernera von Siemense

Rozsahem, výší finančních odměn a historií patří Cena Wernera von Siemense mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. V dosavadních ročnících bylo oceněno 160 studentů, 12 pedagogů a 61 mladých vědců. Ocenění obdrželi kromě finančních odměn pamětní medaili, jejímž autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský.
„Vítězné práce jsou tradičně na vysoké úrovni a potvrzují kvalitu českého technického a přírodovědného vysokého školství,“ uvedl generální ředitel společnosti Siemens Eduard Palíšek, podle nějž jsou kvalitní výzkum a z něho vycházející inovace nezbytné pro zabezpečení budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky. Oceněné práce vybírají poroty sestávající z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum českých technických a přírodovědných vysokých škol a zástupců AV ČR v čele s předsedou prof. J. Drahošem, který při vyhlášení výsledků mj. ocenil loňské ustavení kategorie základního výzkumu a připomněl užitečnost jeho propojení s oblastí vývoje, inovací a s průmyslovou sférou v rámci jedné soutěže. Letos vybíraly poroty ze 133 diplomových a disertačních prací přihlášených z významných technických a přírodovědných univerzit a také z projektů základního výzkumu, vývoje a inovací.

13_1.jpg
Ze slavnostního udílení cen společnosti Siemens

Cenu Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagogického pracovníka získal doc. Jan Černý z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, cenu za nejvý­znamnější výsledek základního výzkumu kolektiv autorů pod vedením prof. Pavla Zemánka z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, cenu za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací kolektiv autorů pod vedením prof. Radima Chmelíka z Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně.
V kategoriích studentských prací byla cena za nejlepší diplomovou práci udělena Jiřímu Václavíkovi pod vedením doc. Petra Kačera z Vysoké školy chemicko-technologické Praha, cena za nejlepší disertační práci Ondřeji Kučerovi pod vedením prof. Pavla Sovky z ČVUT Praha a v kategorii nejlepší diplomová/disertační práce ve spolupráci se společností Siemens získal první cenu Ondřej Sadílek pod vedením dr. Ondřeje Černého z Univerzity Pardubice. Podrobnější informace naleznete na www.siemens.cz/cenasiemen.

lsd