ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > březen  > Recenze

O léčbě nádorů (nejen) pro lékaře

Nakladatelství Grada Publishing vydalo koncem roku 2013 knihu otce a syna Klenerových (prof. Pavla Klenera a MUDr. Pavla Klenera jr.) Principy systémové protinádorové léčby. Spíše útlá knížka navazuje na nedávnou rozsáhlou publikaci týchž autorů, ale liší se zaměřením: více než o učebnici protinádorové terapie jde o velmi stručný, ale překvapivě komplexní přehled principů a molekulárních mechanismů účinku protinádorových léčiv.

19_1.jpg

V 11 kapitolách je čtenář proveden od stručných základů nádorové biologie přes přehled konvenčních chemoterapeutik až po velmi moderní přístupy včetně použití monoklonálních protilátek, genové terapie nebo cílené protinádorové terapie. Obzvlášť informativní (a k současnosti dovedená) je kapitola o imunoterapii nádorů, v níž se diskutují aktuální přístupy, jako jsou chimerní antigenní receptory – čtenář opravdu běžně nečte o publikacích z roku 2012 v české učebnici z roku 2013. Knížku doplňuje rejstřík a především užitečný (a vzhledem k až „slovníkovému“ charakteru příručky nezbytný) seznam zkratek, jimiž je text nutně nabit.
Hlavní předností knihy je stručnost, jasný způsob vysvětlování důležitých pojmů a mechanismů a hlavně skvělé, mimořádně jasně provedené a informativní obrázky. Pro mne jako biochemika, který své dva ročníky latiny na gymnáziu už skoro zapomněl, je obvykle četba českých lékařských učebnic utrpením: bývají přesyceny odborným žargonem, který často zastírá, že autoři mechanismu dějů, které popisují, nejen vlastně nerozumějí, ale že je to v podstatě ani netrápí. Otce a syna Klenerovy mechanismy dějů, které studují a jimiž léčí své pacienty, zjevně zajímají, což umí převést na čtenáře. Principy systémové protinádorové terapie lze doporučit širokému okruhu čtenářů: studenti a odborníci příbuzných oborů získají základní, ale přehlednou a fundovanou orientaci v oboru, specialisté poučení, jak lze stručně, jasně a přehledně pojmout tak nesmírně komplikovaný obor lidského vědění, jakým je protinádorová terapie.

JAN KONVALINKA,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
Přírodovědecká fakulta UK