ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > březen  > Obálka

Setkání s Univerzitou Karlovou

04_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Předseda AV ČR Jiří Drahoš a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima

U příležitosti inaugurace nového rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy 4. března 2014 ve Velké aule Karolina se o dva dny později v Lannově pražské vile setkali vrcholoví představitelé Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš a někdejší děkan I. lékařské fakulty UK, jehož Akademický senát UK zvolil rektorem v říjnu 2013, diskutovali o spolupráci a podpoře ve vědecké i pedagogické činnosti a vzájemně se informovali o plánovaném rozvoji obou institucí v nejbližších letech. Dlouhodobě korektní a prospěšné vztahy mezi akademickou a univerzitní sférou dokládá i společné memorandum o spolupráci Akademie věd a pražských vysokých škol s Magistrátem hlavního města Prahy z konce loňského roku – jeho smyslem je hájit společné zájmy na národní i mezinárodní úrovni, pokračovat v realizaci projektů ve výzkumu a vývoji, podporovat rozvoj Prahy a propagovat ji jako centrum znalostí a inovací.

04_1.jpg
Členové Akademické rady AV ČR. Zleva: Pavel Janoušek, Lenka Vostrá a Michal Haindl

04_1.jpg
Zleva: předseda AV ČR Jiří Drahoš, rektor UK Tomáš Zima a člen Akademické rady AV ČR Jiří Chýla

04_1.jpg

lsd