ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Eustory – také místa mají svoji paměť

Občanské sdružení PANT vyhlásilo 20. února 2014 vítězné práce sedmého ročníku soutěže pro středoškoláky EUSTORY. V dějepisném klání s odbornou záštitou Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se o přízeň porotců ucházelo 53 prací. Deseti nejlepším předal ocenění v pražské kavárně a galerii Krásný ztráty dramatik, scenárista, herec a někdejší pedagog Zdeněk Svěrák. Od roku 2001 se mezinárodního vzdělávacího projektu zúčastnilo 156 000 studentů se 75 000 příspěvky.

16_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Ceny studentům předal někdejší pedagog Zdeněk Svěrák.


Vyhlášení vítězných prací zahájil předseda PANT Petr Pánek. Jak uvedl, počet odevzdaných prací oproti předcházejícímu ročníku několikanásobně narostl. Pořadatele EUSTORY v evropských zemích – Körberovu nadaci (Körber-Stiftung) – zastupovala Tina Gotthardt. Na soutěži, jejímž úkolem je vzbudit u středoškoláků zájem o historii a prostřednictvím vlastního bádání v místě svého bydliště porozumět, čím se evropské národy odlišují a co je naopak spojuje, participuje 24 občanských sdružení z 24 zemí. „Vítězové národních soutěží se každý rok setkávají na týdenních workshopech, diskutují a pracují na tématech spjatých s daným místem – tentokrát se vydají do Estonska a Norska, aby s vrstevníky z evropských zemí debatovali o národní identitě, historickém postavení Norska a lidských právech,“ uvedla Tina Gotthardt.
Na svou účast v historicky prvním ročníku české EUSTORY zavzpomínal historik a náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra, který autory deseti nejlépe hodnocených prací pozval na exkurzi do Archivu bezpečnostních složek.
Jelikož letošní soutěžní práce souvisely s tématem Také místa mají svoji paměť, dotýkala se cesta proti proudu času domů, ulic či čtvrtí, které ukrývají dramatickou a mnohdy dosud utajovanou historii. Hodnotitelskou porotu, kterou zastupoval středoškolský učitel a historik Milan Hes, nejvíce oslovil příspěvek Jana Havránka, v němž tento student chomutovského gymnázia pod vedením učitele Jana Dvořáka zpracoval historii místního sportovního domu.
Předání cen vyznamenaným se ujal Zdeněk Svěrák, jenž s osobitým vtipem vzpomenul myšlenkový odkaz Járy Cimrmana v oblasti historických studií: konkrétně úlohu defenestrace v českých dějinách (tzv. Die Fensterpolitik – okenní politiku). „Mladé lidi, kteří se zajímají o historii, mám rád. Jsou pro nás důležití, protože dochází ke změně generací; jako zástupce té odcházející mne těší, že existují lidé, jimž mohu předat klíč od domu, protože vědí, kde co je, proč to tu je a kde se to vzalo,“ uvedl Zdeněk Svěrák.
Ceremoniál pokračoval udělením Ceny revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci, kterou předala šéfredaktorka Iveta Coufalová – vedle celkového vítěze EUSTORY Jana Havránka uspěl David Trojan z pražského Gymnázia Špitálská s prací Sběrný tábor RADIOTRH PVV.
Poprvé byla vyhlášena rovněž Cena Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let. Ocenění nese jméno dcery Ladislava Retta, který byl odsouzen k jedenácti letům vězení pro velezradu; do otcovy částečné rehabilitace v roce 1969 bojovala Eva Vláhová s cejchem dcery politického vězně. Společně s dalšími ženami s podobnými osudy založila sdružení Dcery 50. let, jež usiluje o zdokumentování a uveřejňování zamlčovaných úseků dějin. V prvním ročníku uspěli autoři prací zaslaných do soutěže Příběhy 20. století, kterou občanské sdružení PANT spolu­organizovalo se společností Post Bellum. Ocenění studenti Vít Stibor z Masarykova klasického gymnázia v Říčanech (Komunistická odplata za obranu vlasti), Pavlína Řmotová z Gymnázia Jana Opletala v Litovli (Láska napříč režimy) a Lucie Teplá, nyní již studentka Fakulty sociálních věd UK (Zatnul jsem zuby a šel jsem dál…) zpracovali osudy Čechoslováků pronásledovaných komunistickým režimem.
Závěrem inspirativního dopoledne pozdravil studenty někdejší iniciátor české EUSTORY Vojtech Čelko z ÚSD: „V mnoha vašich starších kolezích jsme získali pokračovatele. Těší mne, že soutěž pokračuje pod patronací občanského sdružení PANT a že jako akademická instituce, jejíž knihovna a studovna je vám otevřena, můžeme i nadále spolupracovat s talentovanými studenty.“

LUDĚK SVOBODA