ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > březen  > Z Bruselu

Organizační změny v Evropské komisi

V souvislosti se zahájením rámcového programu Horizont 2020 došlo od 1. ledna 2014 ke změně v organizační struktuře Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD). Nově vzniklo ředitelství D pro klíčové průmyslové technologie (Directorate D – Key Enabling Technologies), jež vede Clara de la Torre; kromě strategického oddělení zahrnuje i tematická oddělení pro moderní výrobní systémy a biotechnolgie, pro moderní materiály a nanotechnologie a oddělení pro uhlí a ocel, v jehož čele stojí Češka Rita Lečbychová (v minulosti vedla oddělení pro společné programování a byla jedinou českou vedoucí oddělení DG RTD). Dřívější ředitelství I pro životní prostředí má nyní v názvu změnu klimatu a šetrné zacházení se zdroji. Podpůrné aktivity DG RTD, k nimž patří audit, právní služby, podpora IT a obchodních procesů či informací a dat H2020, se sloučily do ředitelství J „Společné podpůrné centrum“.
Dalším generálním ředitelstvím pokrývajícím oblast výzkumu je Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT), které bylo reorganizováno již v průběhu roku 2012; při této příležitosti se i přejmenovalo (původně GŘ pro Informační společnost, DG INFSO). V čele dvou oddělení stojí Češi – Libor Král (oddělení pro robotiku) a Aleš Fiala (oddělení pro budoucí a vznikající technologie, tzv. FET).
Posledním generálním ředitelstvím, jež se věnuje výhradně výzkumu, je Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre – JRC). Žádné organizační změny jej nepostihly, avšak nastala změna na pozici generálního ředitele: významný post získal od 1. ledna 2014 Slovák Vladimír Šucha. Ve struktuře JRC obsadila ČR stejně jako v DG RTD pouze pozici vedoucího oddělení (Stanislav Drápal, který odpovídá za interní audit JRC).

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR