ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > březen  > Z Bruselu

Nový předseda Evropské rady pro výzkum

V závěru loňského roku zveřejnila Evropská komise jméno nového předsedy Evropské rady pro výzkum (European Research Council – ERC). V pořadí třetím předsedou (činnost ERC zahajoval v roce 2007 prof. Fotis Kafatos) se stal prof. Jean-Pierre Bourguignon, vědeckým zaměřením matematik, který od 1. ledna 2014 nahradil prof. Helgu Nowotny. Předseda ERC bude mít nově v Bruselu po dobu čtyřletého mandátu stálou kancelář.

18_1.jpg
Foto: Archiv ERC
Předseda ERC Jean-Pierre Bourguignon

Profesorka Nowotny se za dobu působení v čele vědecké rady, která rozhodovala o rozdělení rozpočtu ve výši 7,5 mld. eur, zasloužila o ukotvení ERC jako nástroje pro podporu excelentních projektů základního a hraničního výzkumu. Ta od svého založení v roce 2007 získala prestiž a uznání vědecké komunity, podpořila přes 4000 výzkumníků z 65 zemí světa (z toho 65 % v začátcích vědecké kariéry) a podporované projekty nabyly na konkurenceschopnosti (úspěšnost se pohybuje okolo 12 %). Při srovnání s obdobnými národními programy se z ERC stalo respektované měřítko kvality.
Nový předseda se ujímá vedení v době, kdy začíná rámcový program Horizont 2020 a vědecká komunita připravuje projekty do prvních výzev, které byly zveřejněny v polovině prosince 2013. Ačkoli byl rozpočet ERC oproti předchozímu období navýšen (v rozpočtu H2020 tvoří nyní 17 % – tedy 13 miliard eur), je třeba předpokládat enormní zájem výzkumníků a převis podaných návrhů projektů nad možnostmi financování. Jean-Pierre Bourguignon a členové vědecké rady musejí na nastalou situaci reagovat, a to především tak, aby se záměrem zachovali atraktivitu jednotlivých programových schémat (ERC jich administruje pět) a vysokou kvalitu hodnoticího procesu. Jednoznačným kritériem zůstává i nadále vědecká excelence bez omezení na obor a téma výzkumu. Za zmínku stojí, že se na hodnocení projektů podílí okolo 2000 odborníků z nejrůznějších oblastí; v minulosti získali grant mnozí výzkumníci, kteří posléze dosáhli významných mezinárodních ocenění – Nobelovy ceny nevyjímaje.

KATEŘINA SLAVÍKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR