ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ceny ministra školství

27_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Laureáti ceny (zleva) Petr Sommer, Petr Pyšek, Rupert Leitner a Jan Kopecký

Renomovaní badatelé z pracovišť Akademie věd převzali 21. července 2013 v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze Cenu ministra za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2013. Mezi letošní laureáty patří dr. Jan Kopecký z Fyziologického ústavu, prof. Petr Pyšek z Botanického ústavu a prof. Petr Sommer, ředitel Centra medievistických studií – společného pracoviště AV ČR a UK při Filosofickém ústavu; čtvrtým oceněným je doc. Rupert Leitner z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Cenu ministra získávají badatelé za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené s podporou účelových nebo institucionálních výdajů. Ocenění vědci při ceremoniálu vyzdvihli především důležitost vzájemné spolupráce a podpory mezi Akademií věd a vysokými školami.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys udělil dále Cenu pro vynikající studenty a absolventy, jmenovitě PhDr. Zuzaně Havránkové z Univerzity Karlovy, dr. Terezii Mandákové a dr. Veronice Štěpánkové z Masarykovy univerzity v Brně, dr. Vladimíře Petrákové a dr. Václavu Potočkovi z Českého vysokého učení technického v Praze.
lsd