ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > prosinec  > Úvodník

Úvodník

05_1.jpg
Foto: Jan Dohnálek, BTÚ AV ČR
Na snímku uspořádání molekul enzymu lakázy z bakterie Streptomyces coelicolor v krystalu. Barevně jsou odlišeny jednotlivé molekuly enzymu. (Krystalografií proteinů se zabývá Laboratoř struktury a funkce biomolekul Biotechnologického ústavu AV ČR.)

Vážení a milí čtenáři,
loučím se s vámi posledním číslem Akademického bulletinu v ročníku provázeném na titulní straně odkazem, že Akademie věd České republiky slaví dvacáté výročí své existence. Připomínky plodných let, v nichž Akademie rozvíjela badatelské i pedagogické aktivity v „báječně otevřeném společenství vědců po celé planetě“, kdy prokázala, že je moderní, demokratickou, ale i sebekritickou vědeckou institucí, která je plně zapojena do evropského i světového výzkumného prostoru, jsme ve spolupráci s pracovišti AV ČR připravovali po celý rok. Redakce, potažmo redakční rada AB stála také u zrodu knihy Hvězdy vědeckého nebe, která ke kulatému jubileu vyšla v Nakladatelství Academia a byla pokřtěna na tiskové konferenci.
Při vzpomínce na trvalé souboje se záští některých mocných představitelů různých garnitur připomněl na zmíněné konferenci čestný předseda AV ČR prof. Rudolf Zahradník, že věda a vzdělávání jsou společně s kulturou nezbytnou součástí společnosti. I proto je více než symbolické, že hlavní sídlo Akademie věd dělí jen pár kroků od Národního divadla. Akademie totiž patří na Národní, hned naproti kulturnímu stánku českého národa. Duchovní a morální přínos institucí tohoto typu pro společnost totiž není žádnou měnou vyčíslitelný.
Akademii věd i všem našim čtenářům přeji hodně zdaru v novém roce.
 
MARINA HUŽVÁROVÁ
s poděkováním Redakční radě AB i našim autorům a spolupracovníkům