ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nabídka blended-learningových kurzů

Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., nabízí ve 2. semestru školního roku 2013–2014 následující blended-learningové kurzy:
 
•          Kurzy probíhající pouze online
 
Academic Writing
Kurz akademického psaní je rozdělený do tří deseti­týdenních cyklů (AW: Session 1, AW: Session 2, AW: Session 3), které během školního roku otevíráme ve třech termínech. Kurz probíhá na internetové platformě Moodle a je doplněn jednou osobní konzultací uprostřed každého cyklu.
Studenti se postupně seznamují se základními konvencemi odborného psaní v angličtině s ohledem na očekávání anglicky mluvících čtenářů. V kurzu se učí, jak správně volit tón odborné komunikace, jak strukturovat akademický text a jak psát srozumitelně a čtivě. Výuka pojímá psaní jako proces (plánování, rešerše, analýza autentických textů, psaní první verze textu, revize, editace) a klade důraz na analytické dovednosti a vědeckou argumentaci. Studenti si nabyté znalosti a dovednosti procvičují při psaní akademických textů různých žánrů, které běžně potřebují psát ve svém oboru, např. abstrakt, formulace výzkumného problému či úvod k odbornému článku, sumarizace textu, parafráze a citace, životopis, motivační dopis atp. Vedle toho si také vyzkoušejí různé techniky psaní (například tvorbu koncepční mapy či různých typů osnov), přispívají do diskusních fór a učí se vzájemně reagovat na své texty (peer feedback).
Jednotlivé lekce zpravidla obsahují studijní materiály objasňující základní normy psaní a stylu odborné angličtiny, diskusní fórum, přípravné aktivity k psaní, aktivity k procvičení vybraných stylistických a gramatických jevů a tvorbu či revizi uceleného textu. Přestože kurz probíhá ve skupině, lektoři ke studentům přistupují individuálně a každému poskytují hloubkovou zpětnou vazbu.
Cílem je vést studenty k samostatnosti, pojmenování tendencí ve svém oboru, rozpoznání vlastních chyb (nejen jazykových, ale především v nadvětné rovině organizace textu a míře explicitnosti) a osvojení si základních principů psaní požadovaných prestižními angloamerickými odbornými časopisy. Kurz současně přispívá k překonání nedostatku sebevědomí, prokrastinace či psychických bloků, které zpravidla komplikují tvorbu textů v cizím jazyce.
 
Academic Writing: Session 1
Stěžejní texty: Abstrakt k odbornému článku, grantové žádosti, disertaci atp., formální profil
Prezenční výuka: dvě setkání s instruktory
Časová náročnost: 3–6 hodin týdně samostatného studia a psaní cvičných textů
Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Úroveň kurzu: B2–C2
Vstupní požadavky: diagnostická esej
Termíny konání: 6. ledna 2014 až 14. března 2014 (přihlášky přijímáme do naplnění kurzů); 7. dubna 2014 až 13. června 2014 (přihlášky přijímáme do 10. března 2014 nebo do naplnění kurzů)
 
Academic Writing: Session 2
Stěžejní text: Formulace výzkumného problému formou úvodu k odbornému článku nebo „Statement of the problem“ pro grantové žádosti, disertace atd.
Prezenční výuka: jedno setkání s instruktory
Časová náročnost: 3–6 hodin týdně samostatného studia a psaní cvičných textů
Úroveň kurzu: B2–C2
Vstupní požadavky: úspěšné absolvování Academic Writing: Session 1
Termín konání: 6. ledna 2014 až 14. března 2014 (přihlášky přijímáme do naplnění kurzů); 7. dubna 2014 až 13. června 2014 (přihlášky přijímáme do 10. března 2014 nebo do naplnění kurzů)
 
Academic Writing: Session 3
Stěžejní texty: Argumentativní text, životopis, motivační dopis
Prezenční výuka: jedno setkání s instruktory
Časová náročnost: 3–6 hodin týdně samostatného studia a psaní cvičných textů
Úroveň kurzu: B2–C2
Vstupní požadavky: úspěšné absolvování Academic Writing: Session 2
Termín konání: duben 2014 v závislosti na poptávce a počtu absolventů z AW: Session 2
 
Focus on Writing 
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům na úrovni B1, kteří mají problémy s gramatikou a slovní zásobou a potřebují se zdokonalit v psaní typu cambridgeských zkoušek. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům FCE a případným předstupněm kurzů Academic Writing.
Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden) + 1 individuální konzultace během kurzu
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: 10. února 2014 až 20. června 2014
 
Real English
Jednosemestrální kurz je zaměřený na porozumění poslechu a rozšíření slovní zásoby. Jeho cílem je umožnit studentům zvyknout si na přízvuky různých rodilých mluvčích a zlepšit komunikaci v angličtině. Výuka je pojata zábavnou formou: pro studenty jsou připraveny rozhovory se zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, dokumenty, přednášky, filmové ukázky a kulturní perličky, diskusní fóra a interaktivní úkoly. Kurz probíhá po internetu a nevyžaduje pravidelnou docházku. Má dvě úrovně pokročilosti. Kurz pro středně pokročilé může být vhodným doplňkem prezenční výuky pro slabší studenty, kteří si chtějí zlepšit poslech a plynulost v angličtině, pokročilá úroveň je alternativou pokročilých kurzů nebo doplňkem k přípravě ke zkoušce.
Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden)
Vstupní úroveň: B1–B2
Úroveň kurzu: B2–C1
Termín konání: 10. února 2014 až 20. června 2014
 
•          Kurzy kombinující online a prezenční výuku
 
Presentation Performance
Úspěch každého mluveného projevu závisí velkou měrou na řečnickém umění mluvčího. Kurz je proto zaměřen na praktickou přípravu a nácvik úspěšné prezentace a posteru. Studenti zjistí, na co je třeba se soustředit při vytváření prezentace, a seznámí se s důležitými principy veřejných vystoupení. Vyzkouší si mimo jiné, jak důležitá je řeč těla a jak lze účinně používat hlas. Zpětnou vazbu studentům poskytnou videonahrávky jejich vystoupení. Součástí kurzu je i jazyková průprava zaměřená na potřeby odborného vyjadřování, proto tento kurz nabízíme v angličtině již od středně pokročilé úrovně pro studenty, kteří si potřebují prohloubit také své jazykové znalosti a dovednosti.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2–C1
Termín konání: 10. února 2014 až 20. června 2014
 
Odborná angličtina pro doktorandy
Dvousemestrální kurz právě probíhá, do kurzu se lze přihlásit dodatečně.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1–B2
Termín konání: 10. února 2014 až 20. června 2014
 
FCE Skills
Jednosemestrální kurz je určen studentům, kteří již úspěšně absolvovali minimálně dva semestry přípravy k FCE, zvládají pokročilou gramatiku, ale schází jim sebevědomí především ve třech řečových dovednostech: psaní, mluvení a poslechu. Cílem kurzu je tyto dovednosti zdokonalit tak, jak jsou ve zkouškových formátech vyžadovány. Kurz kombinuje prezenční formu studia (90 minut, jedenkrát týdně), zaměřeného na procvičování mluvených a poslechových částí testů FCE, a studium online na internetové platformě (90 minut, jedenkrát týdně), kde se posluchači seznamují se všemi žánry písemné části FCE, rozšiřují si pokročilou slovní zásobu, pracují s autentickými audiovizuálními materiály a pravidelně posílají úkoly ke zpětné vazbě. Požadovaná vstupní úroveň je B1.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: 10. února 2014 až 20. června 2014
 
Kurz němčiny s rozšířenou nabídkou online aktivit
Dvousemestrální kurz právě probíhá, do kurzu se lze přihlásit dodatečně. Kurz nabízí možnost zábavnou formou zefektivnit studium němčiny. Kombinuje prezenční výuku se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových dovedností (interaktivní cvičení, poslech, krátké filmy).
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1–B2
Termín konání: 10. února 2014 až 20. června 2014
 
Profesní a každodenní komunikace – francouzština
Plánujete zahraniční pracovní cestu? Potřebujete osvěžit svoji francouzštinu? V našem kurzu vás čekají: simulace jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV atd.), dokumenty s interkulturní problematikou a interaktivní gramatická a lexikální cvičení.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2–B1
Termín konání: 10. února 2014 až 20. června 2014
 
Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na http://www.langdpt.cas.cz/ nebo http://cap.avcr.cz; kontakt – tel.: 221 403 932, e-mail: polaskova@langdpt.cas.cz. Hybernská 8/1000, Praha 1. Termín odevzdání přihlášek je 25. ledna 2014 nebo do naplnění kurzů; termín pro přihlášky do kurzů AW: S1 10. března 2014).