ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > prosinec  > Ocenění

Česká hlava 2013

18_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Pozornost odborné veřejnosti získala rozsáhlá publikace Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, na které se prof. Šmahel autorsky spolupodílel (kniha letos získala Cenu Nadace Český literární fond a Cenu Akademie věd 2013). V těchto dnech prof. Šmahelovi vychází životopis českého reformátora Jan Hus – život a dílo.

V projektu zaměřeném na podporu vědecké a technické inteligence, jenž dlouhodobě usiluje o zachování renomé České republiky coby kolébky respektovaných vědců a země vynálezů, inovací a špičkových technologií, byli 17. listopadu 2013 opět oceněni úspěšní čeští badatelé. Laureátem Národní ceny vlády Česká hlava se stal historik prof. František Šmahel z Centra medievistických studií – společného pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy při Filosofickém ústavu AV ČR. Uznávaný český medievalista ji obdržel na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace jako hold svému celoživotnímu dílu a občanským i vědeckým postojům.
Cena Invence rovněž směřuje na pracoviště Akademie věd – za dlouhodobý a systematický výzkum elektronových mikroskopů ji obdržela ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR dr. Ilona Müllerová. Češi byli třetí na světě, kteří dokázali vyrobit elektronový mikroskop; dr. Müllerová na tradici výzkumu elektronové optiky v ÚPT AV ČR úspěšně navázala, když navrhla a realizovala novou formu objektivové čočky umožňující dokonalejší detekci obrazového signálu pro rastrovací elektronové mikroskopy.
Za dlouholetý výzkum viru HIV získal Cenu Patria prof. Mikuláš Popovič z Ústavu lidské virologie při Marylandské univerzitě (Baltimore, USA). Nalezení účinné ochrany rostlin před chorobami a škůdci na přírodní bázi ocenil ministr životního prostředí; zásluhou objevu dr. Romana Pavely z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze vzniklo v ČR nové odvětví – výroba botanických pesticidů. Porota také udělila dvě ocenění mladým a perspektivním badatelům – Cenu Doctorandus obdržel Ondřej Maršálek z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Cenu Gaudeamus Jiří Václavík z Ústavu organické technologie VŠCHT. Cena Industrie putuje do společnosti Dvořák – svahové sekačky. Mimořádnou cenu odborné poroty Česká hlava obdržela zlínská společnost TAJMAC – ZPS.   
lsd