Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > prosinec  > Událost

VĚDA – svět, který fascinuje

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR v posledních ročnících počítá návštěvníky nikoli na tisíce, nýbrž desetitisíce, a je tak největší popularizační aktivitou na podporu vědy a techniky v České republice. Z původně týdenní přehlídky se rozrostl do podoby čtrnáctidenní akce, jež studentům i veřejnosti zprostředkovává jedinečné setkání s českými vědci prostřednictvím různorodého programu přednášek, seminářů, workshopů, konferencí, výstav, vědeckých kaváren či filmových projekcí. Třináctka ve vínku letošního festivalu se navzdory své pověsti ukázala jako šťastná, když se díky nasazení a elánu organizátorů ze všech akademických pracovišť uskutečnilo přes 500 akcí v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a na dalších místech republiky.

08_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zájem studentů a žáků vzbudily především interaktivní modely; na snímku plazmová koule z výstavy Fusion Expo.

Zkušenosti z předchozích ročníků organizátoři využili a především pro středoškoláky připravili 59 výstav a interaktivních expozic, 330 přednášek, 31 vědeckých kaváren či 15 filmových dokumentů – výčet jistě obdivuhodný.
K mottu Týdne vědy a techniky 2013, který se nesl ve znamení Fascinace světem, uvedl při zahájení 30. října 2013 předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš, že svět je plný pozoruhodných jevů, úkazů, nejasností a my se stále tážeme po jejich příčinách, podstatě a zkoumáme jejich důsledky: „Věřím, že lidé jsou světem fascinováni podobně jako čeští vědci a že odpovědi na otázky naleznou právě na festivalu.“ V podobném duchu se vyjádřil i primátor hl. města Prahy Tomáš Hudeček, podle nějž je důležité, že česká metropole popularizaci vědy podporuje, i když v posledních letech spolupráci s vědeckými institucemi poněkud zanedbávala.
 
08_1.jpg
Na zmrzlinu v listopadu? Proč ne – pro návštěvníky Akademie věd na Národní třídě ji za pomoci tekutého dusíku připravili Přírodovědci.cz.
 
Vraťme se zpět k programu TVT. Podobně jako v minulých letech čelila náporu veřejnosti především budova Akademie věd na Národní třídě v Praze, jejíž přednáškové sály i chodby opanovali vědci nejrůznějšího badatelského zaměření. Neobyčejnému zájmu se těšil projekt Přírodovědecké fakulty UK s lakonickým pojmenováním Přírodovědci. V průběhu dvoutýdenní interaktivní expozice se formou atraktivních vizuálů představily všechny čtyři sekce této fakulty – biologie, chemie, geografie a geologie. Publikum čekaly například speciality molekulární gastronomie (zmrzlina připravená pomocí tekutého dusíku či jahodový kaviár), přehlídka neobvyklých druhů hmyzu nebo lovecké triky masožravek. Ti, kdo nevěřili, že nejhezčí pohled na svět je prostřednictvím mikroskopu, možná změnili názor poté, co nahlédli do trojrozměrných drobnohledů – třeba na nejrůznější minerály či meteority. Úspěšný projekt je však určen nejen zájemcům o přírodní vědy, ale i učitelům středních, základních a mateřských škol. Na portálu http://www.prirodovedci.cz, kde lze vedle zajímavostí ze všech oblastí PřF UK nalézt i vzdělávací animace či fotografické galerie, mohou pedagogové využít služeb, které pro ně fakulta připravila na podporu badatelsky orientované výuky.
 
08_1.jpg
 
Přímo detektivní příběh Po stopách zločinu připravili odborníci Kriminalistického ústavu Praha a Ústavu chemických procesů AV ČR, kteří mj. ukázali, že v pozadí kriminalistických metod, jež známe z televizních seriálů, ne-jsou žádné triky, nýbrž docela jednoduché chemické a fyzikální pochody. Na jednom ze stanovišť se mohli přítomní dokonce podrobit rozboru slin, který je „usvědčil“, zdali jsou kuřáci, případně žijí v kuřácké rodině; důkaz byl evidentní – látky obsažené ve slinách se u kuřáků (ať aktivních či pasivních) zabarvovaly žlutě či oranžově.
Technet.cz, jeden z již tradičních souputníků TVT, si tentokrát příznivce získal expedicí na půl cesty do vesmíru, na niž jste se mohli prostřednictvím modelu expedičního modulu vypravit do výšky kolem 40 kilometrů nad Zemí. Takzvaný Dropion se ve stratosféře „rozpadne” na jednotlivé části („stratokešky“), jež se jako javorová semínka snesou zpět na zem i s vašimi vzkazy.
Různorodé aspekty termojaderné fúze a její potenciál jako dlouhodobě udržitelného zdroje energie předvedla putovní výstava Fusion Expo. Odborně ji zaštítil Ústav fyziky plazmatu AV ČR, který na fúzním výzkumu dlouhodobě participuje (podrobněji viz AB 10/2013). Expozice pod patronací Slovinské fúzní asociace navštívila od roku 2008 již 32 evropských měst – v Česku je sice počtvrté, avšak pokaždé s novými, neokoukanými exponáty.
Nelze bohužel vyjmenovat všechny výstavy (o přednáškách ani nemluvě), jejichž prostřednictvím odložila hlavní budova AV ČR na dva týdny svou vážnější tvář, a tak pouze vyzdvihněme, že zdejší akce tentokrát shlédlo na 14 000 návštěvníků.  
 
08_1.jpg
Dlouhodobým partnerem TVT je skupina ČEZ, která zpřístupňuje útroby svých elektráren již od r. 2002; elektrárnu Temelín navštívili studenti z Třeboně
 
08_1.jpg
 
Nedaleko Národní třídy – v Clam-Gallasově paláci na pražském Starém Městě – se opět pod vedením moderátora a ostříleného popularizátora vědy Michaela Londesborougha z Ústavu anorganické chemie AV ČR představila přehlídka nejlepších tříminutových vystoupení letošního ročníku mezinárodní soutěže Famelab – bavme se vědou. Na své loňské předchůdce tentokrát navázali badatelé z Itálie, Polska, Malty, Hongkongu, Jihoafrické republiky, Německa a Irska. Vítěz českého národní finále Jiří Dolanský z PřF UK a ÚACH AV ČR studenty pobavil vystoupením na téma Láska mezi borany. Ač sloučeniny boru zrovna nevoní, pouto mezi nimi může být pevné – k láskyplné interakci však – stejně jako lidé – potřebují specifické podmínky. A co vědci z „dohazování“ mají? Výsledné makromolekuly lze použít jako ochranný nátěr proti mechanickým a atmosférickým vlivům pro různé materiály či jako ochranný nanopovlak na stříbrných zrcadlech ve hvězdářských dalekohledech.
 
08_1.jpg
Jiří Dolanský z PřF UK a ÚACH AV ČR studenty pobavil vystoupením na téma Láska mezi borany
 
Také letos se jako obvykle během festivalu veřejnosti otevřely elektrárny generálního partnera TVT Skupiny ČEZ. Podle Ing. Marie Dufkové je samozřejmostí, že společnost TVT dlouhodobě podporuje: „Věda a vzdělávání jsou pro nás alfou i omegou, protože bez nich se společnost nemůže dále rozvíjet. Prostřednictvím nejrůznějších aktivit proto popularizujeme především matematiku a fyziku – tedy obory klíčové pro energetiku.“ Za zmínku stojí, že ČEZ například realizují projekt na podporu elektromobilů, který zahrnuje vývoj infrastruktury nezbytné pro jejich uplatnění. Přispět tak chtějí k rozšíření „bezemisní“ dopravy v Česku, aby napomohly zlepšit životní prostředí a kvalitu života. Elektromobilem, jenž mají k dispozici i některé neziskové ­organizace, se návštěvníci TVT svezli v Praze, Brně, Hradci Králové, Brně a Ostravě.
Elektrárny ČEZ každoročně navštíví stovky zájemců. Akademický bulletin tentokrát nahlédl společně s třeboňskými studenty do útrob Temelína. Vedle poutavého 3D filmu jim pracovníci jaderné elektrárny předvedli zařízení, jež jsou pro její chod nejdůležitější – unikátní prostorové modely jaderného reaktoru či maketu skutečného palivového souboru, v němž jsou umístěny tablety jaderného paliva. Exkurze pokračovala návštěvou chladících věží, simulátoru blokové dozorny a strojovny hlavního výrobního bloku. Právě zde se nachází turbína, jejíž rotační energie 3000 otáček za minutu se pomocí generátoru přeměňuje přímo na elektřinu.
K programu v budově na Národní přispěla Skupina ČEZ výstavou modelů fyzikálních a energetických zařízení – návštěvníci se seznámili kupříkladu s variantami technického řešení ukládání jaderných odpadů podle způsobu, jak jsou vyprojektovány.
 
08_6.jpg
Dny otevřených dveří v EÚ AV ČR – recitátorka Magdalena Havlová a klavíristka Daniela Velebová
 
Letošní Dny otevřených dveří, které TVT předcházely už roku 1998 a jejichž prostřednictvím se s akademickými pracovišti seznámily tisíce lidí, patřily mj. i hudbě. Za velkého zájmu veřejnosti a hostů ze spřízněných institucí zpřístupnil své pracoviště Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR. V celodenním programu představili badatelé především výsledky základního pramenného výzkumu a edičních projektů, jež souvisejí s dílem skladatele Antonína Dvořáka (1841–1904), kancionálem Fridricha Bridelia (1619–1680) Jesličky (1658) a hudebně-folkloristickými aktivitami skladatele Leoše Janáčka (1854–1928). Hudební tečku rozmanitého programu obstaral podvečerní komorní koncert, když v secesní atmosféře přelomu 19. a 20. století zazněl melodram Graf Walter německého skladatele původem z Čech Kamillo Horna (1860, Liberec – 1941, Vídeň), který byl znovuobjeven při výzkumu německé hudební kultury v českých zemích. Premiéru po více než sto letech speciálně pro tuto příležitost zprostředkovaly recitátorka Magdalena Havlová a klavíristka Daniela Velebová z Brna.
Své dveře, a to dokonce i přes noc (nonstop 34 hodin) otevřela Knihovna Akademie věd vpravdě výbušným programem s výstižným názvem: Knihovna snů aneb noční můry lidstva v Knihovně AV ČR. Letos bylo téma vskutku nasnadě: na konci roku 2012 sice nenastal avizovaný konec světa, v dubnu roku letošního však byla při výbuchu plynu v Divadelní ulici poničena historická studovna KNAV a jen o něco málo později zasáhly mnohá místa Česka včetně Prahy ničivé povodně. Po dva dny se tak návštěvníci „těšili“ z programu na téma Pohromy a katastrofy. Konec světa a civilizace. Praktické aspekty přežití v krizových situacích zohlednila audiovizuální přednáška, kterou provázela ukázka předmětů a metod použitelných v případech, kdy z nejrůznějších příčin nejsou k dispozici energetické a potravinové zdroje, zdravotní péče a další prostředky fungující společnosti 21. století.
Ve dvoraně KNAV samozřejmě nechyběla ani výstava – tentokrát se představil Egypt v literatuře před polovinou 19. století. Vybrané ukázky z tištěné literární produkce dochované v našich historických knižních fondech poskytly představu, jaké znalosti mohli zásluhou knihtisku získat obyvatelé zemí Českého království o Egyptě. Expozici doprovodily čtyři tematické přednášky.
Košatý program Týdne vědy a techniky 2013, který poprvé v historii navštívilo téměř 141 000 lidí, dospěl úspěšně k cíli, a proto se Středisko společných činností AV ČR pustilo se svými partnery do přípravy nadcházejícího ročníku. Nepochybujme, že nás svět vědy a techniky bude fascinovat i v roce 2014!        
 
 

LUDĚK SVOBODA