ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 10. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 12. listopadu 2013:
 
Jmenovala na funkční období 2013–2017
 •  Ing. Patrika Zimu, Ph.D. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.) členem Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou,
 •  PhDr. Kateřinu Sobotkovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) členkou Rady pro popularizaci vědy AV ČR.
 
Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil
 •  čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách:
 •             prof. RNDr. Vladimíru Součkovi, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK),
 •             prof. Ing. Zdeňku Strakošovi, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.),
 •  čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Dr. Ing. Guntherovi Friedrichu Eggelerovi (Institut für Werkstoffe – Werkstoffwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland),
 •  čestnou oborovou medaili Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách prof. Ove Stephanssonovi (Helmholtz-Centre Potsdam – GFZ ­German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Deutschland),
 •  čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledku vědeckého výzkumu prof. Ing. Františku Maršíkovi, DrSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.),
 •  čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách prof. Barbaře Cannon, Ph.D. (Stockholm University, The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden),
 •  čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc., dr. h. c. mult. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.),
 •  čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky prof. Ing. Dr. Pavlu Chráskovi, DrSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.),
 •  „Fellowship J. E. Purkyně“ pro význačné perspektivní vědecké pracovníky:
 •             Olegu Lunovovi, Ph.D., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 •             doc. Dr. Martinu Danišíkovi, Ph.D., navrženému Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 •             RNDr. Miloslavu Poláškovi, Ph.D., navrženému Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 •             RNDr. Martinu Srncovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 •             Mag. Alexanderu Höllwerthovi, Dr. phil., navrženému Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let.
 
Vzala na vědomí
 •  návrh zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2014,
 •  podklad pro návrh usnesení XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.