ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > prosinec  > Ocenění

Medaile a ceny Josefa Hlávky

V duchu každoroční listopadové tradice, kterou se Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových hlásí k odkazu Josefa Hlávky, byly 16. listopadu 2013 na zámku v Lužanech předány medaile a ceny nesoucí jméno českého stavitele, mecenáše a zakladatele České akademie věd a umění.
 
19_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Nositel Medaile Josefa Hlávky Miroslav Fiedler z Ústavu informatiky AV ČR
 
Medaili Josefa Hlávky za rok 2013 převzal společně s dalšími sedmi osobnostmi prof. Miroslav Fiedler z Ústavu informatiky AV ČR, a to na návrh předsedy Akademie věd prof. Jiřího Drahoše. Vyznamenaný český matematik se zaměřuje na lineární a numerickou algebru, teorii grafů a euklidovskou geometrii a je autorem mnoha důležitých vědeckých článků a několika monografií. Zavedl pojem algebraické souvislosti, který umožňuje určité charakteristiky grafů popsat a vyhodnocovat algebraickými metodami. V současnosti se proto v algebraické teorii grafů objevují termíny Fiedlerův vektor či Fiedlerovo uspořádání. Od roku 1952 působil v Matematickém ústavu ČSAV, v současnosti je pracovníkem Ústavu informatiky AV ČR. Vyučoval nejen na domovské Univerzitě Karlově, ale také v zahraničí (Caltech, Auburn University, University of South Carolina). Je členem Učené společnosti ČR. V roce 2006 obdržel nejvyšší ocenění Akademie věd De scientia et humanitate optime meritis, o rok později jej prezident vyznamenal Medailí „za zásluhy o stát v oblasti vědy“.
 
19_3.jpg
Foto: Miroslav Hrabica
 
Ocenění za celoživotní vědeckou a pedagogickou činnost a šíření dobrého jména české vědy ve světě převzali v sále Českého kvarteta na zámku v Lužanech dále emeritní děkanka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze prof. Miroslava Vrbová, někdejší přednosta Stomatochirurgické kliniky VFN a 1. LF UK prof. Jiří Mazánek, zoolog a popularizátor vědy prof. Karel Šťastný z České zemědělské univerzity v Praze, odborník české farmakologie a toxikologie prof. Vladislav Eybl z Lékařské fakulty v Plzni UK, prof. Karel Smetana z Ústavu hematologie a krevní transfuze, prof. Jiří Wanner z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a herečka Jana Hlaváčová.
 
19_2.jpg
Foto: Miroslav Hrabica
 
Mezi laureáty Cen Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy ani letos nechyběli mladí vědečtí pracovníci z Akademie věd ČR – dr. Hana V. Bortlová z Ústavu pro soudobé dějiny, dr. Daniel Gazda z Ústavu jaderné fyziky, Mgr. Magdalena Lučanová z Botanického ústavu, dr. Ondřej Novák z Fyzikálního ústavu a dr. Elena Tomšík z Ústavu makromole­kulární chemie.
Ceremoniál s hojnou účastí osobností české vzdělanosti patřil rovněž udělení tzv. „trvalých legátů“ – tradiční finanční dotace městu Přeštice na podporu školství a kultury, klatovskému gymnáziu na podporu talentovaných studentů a Národnímu muzeu v Praze na doplnění sbírek. Obřad zakončil koncert klarinetového kvarteta Catarina Clarinete v kapli lužanského zámku.
 
O svobodu je třeba pečovat
 
Víkendový program zahájený lužanskou slavností pokračoval v den státního svátku 17. listopadu pietním aktem k uctění studentských obětí listopadu 1939 a událostí z roku 1989, který Nadání uspořádalo s Českým svazem bojovníků za svobodu před Hlávkovou kolejí v Jenštejnské ulici v Praze 2.
 
19_4.jpg
Foto: Miroslav Hrabica
 
Vzpomínkové akce, kterou zahájil husitský chorál Ktož sú boží bojovníci v provedení pěveckých mužských sborů, se zúčastnili představitelé českého státu, vysokých škol a akademických obcí (mj. rektoři prof. Václav Havlíček a prof. Václav Hampl, místopředseda AV ČR dr. Pavel Baran) i tehdejší studenti postižení nacistickou perzekucí. Dramatické události z roku 1939 vzpomenul před zhruba stovkou účastníků někdejší student Vojmír Srdečný: „Před 74 lety jsme se dostali z jednotlivých kolejí do Ruzyně, kde jsme byli očíslováni, a v odpoledních hodinách jsme se vlakem dostali až do Sachsenhausenu. Po půlnoci ze 17. na 18. listopadu 1939 jsme prošli branou koncentračního tábora se známým nápisem Arbeit macht frei. Toho dne nás jí prošlo 1081, z toho jedné čtvrtině bylo kolem dvaceti let.“ Jednu z nejotřesnějších zkušeností prožil pamětník v lednu 1940, když vězni stáli několik hodin na apelplacu v mrazu minus 28 stupňů a několik z nich umrzlo; v únoru nacisté vězně zaházeli sněhem: „Blokfürer z bloku 52, křídla B, vyhnal studenty do mrazu a dal je zaházet metrovou vrstvou sněhu. Asi jednu hodinu pod ní leželo 120 kolegů – pět z nich nepřežilo.“
Připomenutí tradic a hodnot událostí z let 1939 a 1989, k nimž se slovy předsedy Nadání prof. Václava Havlíčka hlásíme a vyjadřujeme poděkování těm, kteří se postavili na odpor okupační či komunistické moci, zakončilo položení věnců a kytic k pamětním deskám u Hlávkovy koleje.
 

LUDĚK SVOBODA