ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > prosinec  > Obálka

60 let ÚOCHB AV ČR

04_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

K významnému jubileu uspořádal Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 21. listopadu 2013 společenské setkání. Oslavy v jedinečných prostorách Břevnovského kláštera se zúčastnili nejen současní a bývalí pracovníci ústavu, ale i vrcholní činitelé dalších akademických pracovišť a vysokých škol. Bezprostředně po zahájení ředitele ÚOCHB prof. Zdeňka Hostomského se pozornost auditoria obrátila ke kořenům pracoviště, které doc. Martin Franc z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR představil na profesním příběhu jeho zakladatele prof. Františka Šorma. Jak uvedl ve své přednášce, prof. Šormovi se navzdory nelehké situaci podařilo v krátké době vystavět pracoviště mezinárodní úrovně, jež se stalo jednou z os nově vznikající Československé akademie věd: „Je příkladem mimořádně vzácné osobnosti, jež dokázala spojit vědeckou akribii a skvělé organizační schopnosti.“

04_2.jpg
Nakrojení dortu se zhostil někdejší ředitel ústavu Zdeněk Havlas; na snímku dále (zleva) ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Luboš Velek a současný ředitel ÚOCHB AV ČR Zdeněk Hostomský.

Ohlédnutí za historií jednoho z nejúspěšnějších badatelských pracovišť AV ČR reprezentují rovněž Dějiny ÚOCHB AV ČR, které doc. Franc a jeho kolegové připravili na základě zpracování stovek metrů dosud neutříděného archivního materiálu. Právě vycházející publikaci uvedli v čtenářský život ředitel MÚA dr. Luboš Velek a někdejší ředitel ÚOCHB dr. Zdeněk Havlas, který při této příležitosti zmínil, že na své předchůdce musíme nahlížet s úctou, pokorou a vědomím toho, čeho dosáhli. Oficiální část programu zakončila přednáška bývalého předsedy AV ČR prof. Václava Pačesa, který vzpomenul počátky molekulární biologie v Čechách a dále významné badatelské osobnosti ÚOCHB.
 
O historii ÚOCHB se podrobněji dočtete v příloze listopadového čísla Akademického bulletinu.
 
lsd