Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Justorum Autem Animae In Manu Dei Sunt

Již 12. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které každoročně pořádá Ústav dějin umění AV ČR, se uskutečnilo ve dnech 31. října až 1. listopadu 2013 v Akademickém konferenčním centru Praha.
 
15_3.jpg
 
Asi jen málo „standardních“ mezinárodních konferencí ze třetí vědní oblasti se může pochlubit, pokud vůbec, již 12. pokračováním v roční periodicitě a za neutuchajícího zájmu o aktivní i pasivní účast. Přímou obdobu bychom těžko hledali i na mezinárodní úrovni. V případě zasedání k problematice ­sepulkrálních památek je to dáno nosností a integrujícím charakterem jak tématu, tak i koncepce zasedání. Sepulkrální památky představují tradiční ­objekt zájmu nejen historie a dějin umění, nýbrž i památkové péče, archeologie, epigrafiky, heraldiky, genealogie, restaurátorské praxe atd.; uplatnění však nalézají i vědy exaktní jako například petrografie, což implikuje nutnost interdisciplinárního pojetí a rozšiřuje oblast zájmu. Kromě úrovně centrálních odborných institucí, akademickou a univerzitní počínaje, je zájem o sepulkrální památky tradičně značný nejen na regionální úrovni, ale i poučené neprofesionální veřejnosti a orgánů státní či místní správy. Posledně zmíněný aspekt nepodceňujme, protože právě zde lze hledat rozšířenou společenskou objednávku pro naši práci.
Tato hlediska naplňují koncepci zasedání, jež zdůraz­ňují interdisciplinaritu a integraci. V jednom celku jsou tak úmyslně představeny příspěvky výrazných českých i zahraničních osobností a doktorandů, ale také regionálních badatelů, a to v přísném kvalitativním výběru.
 
15_1.jpg
Všechna fota: Zdeněk Matyásko, Archiv ÚDU AV ČR
Marcin Szyma z Ústavu dějin umění Jagellonské univerzity v Krakově
 
V plenární části letošního zasedání zaznělo 11 příspěvků kolegů z českých (a moravských) institucí, z Ústavu dějin umění Jagellonské univerzity v Krakově, Archeologického ústavu Polské akademie věd a Ústavu dějin umění SAV, které doplnily dva postery. Je potěšující, že kromě tradičních medievistických, popřípadě raně novověkých témat se častěji prezentují i témata 19. a 20. století či dokonce sepulkrální tvorba současných umělců.
 
15_2.jpg
Marek Walczak z Jagellonské univerzity
 
Navazující kulatý stůl se věnoval problematice digitalizace, databází a webové prezentace sepulkrálních a epigrafických památek. Představení stávajících projektů, případně projektů z příbuzných oblastí s potenciální přenositelností výsledků vyústilo v diskusi s podtextem nutnosti alespoň referenčního propojení zmíněných projektů a o možnostech projektů nových.
Kvalita příspěvků, vysoký převis přihlašovaných referátů, početné plénum, recepce v zahraničí i zájem sdělovacích prostředků představují bezpochyby předpoklad pro další pokračování v současnosti již tradičních zasedání nejen v roce 2014, nýbrž v dlouhodobé perspektivě.
Jednotlivé příspěvky a sumarizace kulatého stolu bude publikovat nakladatelství ÚDU Artefactum v řadě Epigraphica et Sepulcralia. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií.

JIŘÍ ROHÁČEK,
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.