Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > říjen  > Obhajoby DSc.

Vědecký titul „doktor věd“

Vynikající badatelé převzali 25. září 2013 ve dvoraně Knihovny AV ČR diplomy doktorů věd. Prestižní titul získávají vědecké osobnosti jako výraz zvláště vysoké kvalifikace, kterou prokázaly vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Ceremoniál, jehož se zúčastnili představitelé AV ČR, zástupci pracovišť, kde noví doktoři působí, členové komisí pro obhajoby a další hosté, moderoval předseda Grémia pro vědecký titul prof. Karel Ulbrich z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

14_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: Tomáš Řezanka z Mikrobiologického ústavu AV ČR, Martin Oliva z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, Radek Mikuláš z Geologického ústavu AV ČR, Šárka Nečasová z Matematického ústavu AV ČR, Jiří Dědeček a Jiří Pittner z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Lubomír Rulíšek z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR


V profesní kariéře vědce v České republice představuje titul „doktor věd“ nejvyšší vědeckou kvalifikaci a Akademie věd se již dlouhodobě snaží o jeho zakot­vení v legislativě. Vědecký titul uděluje na základě rozhodnutí Vědecké rady, které vychází z výsledků náročného řízení. Komplexní posouzení osobnosti vědeckého pracovníka zabezpečují vysoce kvalifikované komise sestávající z odborníků z ústavů AV ČR a vysokých škol a nejméně tři oponenti. Posouzení je zárukou vědecké kvality nabyvatele titulu, které nemůže nahradit pouhé automatické hodnocení scientometrických ukazatelů. Akademie věd dosud udělila 105 těchto titulů.
Vědecký titul DSc. převzali Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc., prof. RNDr. Josef Komenda, CSc., DSc., doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc., Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc., RNDr. Radek Mikuláš, CSc., DSc., RNDr. Šárka Nečasová, CSc., DSc., doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc., Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., DSc., Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc., RNDr. Tomáš Řezanka, CSc., DSc.

(Více informací naleznete zde.)

red