ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > říjen  > Ocenění

Pamětní medaile Senátu

20_1.jpgPři příležitosti Dne české státnosti předal předseda Senátu PČR Milan Štěch stříbrné pamětní medaile Senátu 15 významným osobnostem. Cenu, jíž horní komora oceňuje zásluhy vědců, umělců, sportovců nebo těch, kdo se zasloužili o záchranu lidského života, obdržel mezi jinými i ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR prof. Václav Hořejší. Významný molekulární imunolog je autorem a spoluautorem více než 180 původních vědeckých prací publikovaných v mezinárodních časopisech, desítek kapitol v monografiích a recenzovaných sbornících, odborných i popularizačních článků. Podle Hirschova indexu patří k nejcitovanějším českým vědcům. Oceněn byl mj. i jeden z nejrespektovanějších českých neurochirurgů prof. Eduard Zvěřina (rozhovor v AB 4/2012). Pamětní medaile Senátu se při svatováclavském svátku předávala poprvé v roce 2012 – mezi tehdejšími 17 laureáty byli například zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch, filozof Erazim Kohák či vědci Blanka Říhová a Pavel Hobza.
srd

Foto: Archiv Senátu PČR
Zleva: předseda Senátu PČR Milan Štěch a ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR Václav Hořejší