Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > říjen  > Obálka

Věda a konkurenceschopnost

01_1.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

V rámci Memoranda o stálé konferenci mezi Senátem Parlamentu ČR a Akademií věd uspořádali 24. září 2013 vrcholní představitelé obou institucí Alena Gajdůšková a Jiří Drahoš kulatý stůl Věda a konkurenceschopnost – finance, úlohy, bariéry. V diskusi, kterou moderoval Otakar Fojt z Britského velvyslanectví v Praze, hledaly dvě desítky představitelů akademické a hospodářské sféry i rezortních výzkumných ústavů způsoby, jak efektivně využít potenciálu české vědy a výzkumu ke zvýšení konkurenceschopnosti a prosperity ČR. Podobná ­setkání mají odstraňovat bariéry, jelikož zájmy průmyslové a akademické sféry se mnohdy odlišují, ačkoli mají totožný cíl. Jak uvedl předseda Akademie věd, problémem aktérů vzájemných diskusí je používání korektní terminologie – často se totiž neshodnou, co se rozumí pojmy základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Tentokrát se v Senátu diskutovaly priority financování veřejných výzkumných institucí z veřejných zdrojů, problematika privátních zdrojů ve veřejných výzkumných institucích i eventuální synergie výzkumu a hospodářské sféry.
srd

01_1.jpg
Zleva: 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková, Otakar Fojt z Britského velvyslanectví v Praze a předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš

01_1.jpg
Zleva: rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl, prezident Hospodářské komory Petr Kužel, Jan Nedělník z Výzkumného ústavu pícninářského, Jan Voženílek z Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu, člen předsednictva AVO Josef Kašpar a Jiří Hladík z Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu

01_1.jpg
Zleva: rektor Univerzity Tomáše Bati Petr Sáha, generální ředitel Siemens ČR Eduard Palíšek a senátorka Eva Syková

01_1.jpg