Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výzvy pro budoucí uzly Euro-BioImaging

Cílem projektu Euro-BioImaging (podrobněji AB 12/2011) je vytvořit panevropskou infrastrukturu pro biologické a biomedicínské zobrazování. Infrastruktura bude sestávat z propojených špičkových evropských zobrazovacích pracovišť, která vědcům zajistí otevřený přístup k inovativním zobrazovacím technologiím. Ty se využívají například pro výzkum nových diagnostik a léčbu vážných chorob. V lednu 2013 vyhlásil Euro-BioImaging první výzvu pro budoucí uzly. Přihlášku zaslalo 71 zobrazovacích pracovišť z 19 zemí, z toho Česká republika dvě.

12_1.jpg
Foto: Markéta Morská, Archiv ÚMG AV ČR
Margaryta Sobol z ÚMG AV ČR zkoumá ultrastrukturu lidských buněk na špičkovém elektronovém mikroskopu FEI TECNAI G2 20 LaB6.


Přihlášku s Multimodálním uzlem pro pokročilou světelnou a elektronovou mikroskopii předložil Ústav molekulární genetiky AV ČR. Navržený uzel zahrnuje zobrazovací technologie a expertizu ÚMG, Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV) a Fyziologického ústavu AV ČR. V případě tohoto projektu ocenila hodnoticí komise šíři zobrazovacích technologií a jedinečnost několika nejnovějších technologií v evropském kontextu. Přihlášku s Multimodálním uzlem pro pokročilou světelnou mikroskopii a medicínské zobrazování podala Masarykova univerzita v Brně. Navržený uzel zahrnuje zobrazovací technologie MU, Středoevropského technologického institutu (CEITEC), Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Hodnoticí komise vyzdvihla kvalitu výzkumu již fungujících skupin a ocenila, že pracoviště jako celek poskytují velmi kvalitní instrumentaci. Osa Praha–Brno vytváří páteř budoucí národní zobrazovací infrastruktury.

12_2.jpg
Foto: Ilona Kalasová, Archiv ÚMG AV ČR
Fosfolipidy v jádře


Národní zobrazovací infrastruktura poskytne otev­­řený přístup všem vědcům v České republice k inovativním zobrazovacím technologiím v biologii a biomedicíně. Rovněž podpoří vědeckou spolupráci a bude badatele vzdělávat v zobrazovacích technologiích, jejichž rutinní znalost je předpokladem úspěšného výzkumu v biologii a medicíně. Sdílení unikátních
a finančně náročných zobrazovacích přístrojů zajistí vyšší efektivitu veřejných investic do výzkumu. Česká zobrazovací infrastruktura se tak zařadí mezi vedoucí pracoviště v Evropě. Konsorcium Euro-BioImaging v současnosti vyjednává s členskými státy Evropské unie právní a řídicí model budoucí infrastruktury.

12_4.jpg

Nezbytné kroky pro vstup do konstrukční fáze a pro vytvoření národní zobrazovací infrastruktury projednává autor tohoto článku s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Podrobnější informace o projektu naleznete na http://www.eurobioimaging.cz.

PAVEL HOZÁK,
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.