Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > říjen  > Událost

Centrum pro biomedicínský výzkum

Nové chemické sloučeniny, jichž lze využít pro biomedicínský výzkum nebo pro vývoj nových léčiv, budou vědci hledat v centru CZ-OPENSCREEN. Ústav molekulární genetiky AV ČR jej otevřel 24. září 2013 za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dalibora Štyse, který v Posluchárně Milana Haška pohovořil o výzkumných infrastrukturách, jejich hodnocení a významu pro pokrok v poznání.

06_1.jpg
Všechna fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Zleva: ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys, Ronald Frank z Leibnitzova institutu pro molekulární farmakologii a koordinátor EU-OPENSCREEN a ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR Václav Hořejší


Dokončení ambiciózního projektu, jehož partnery jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Farmaceutická fakulta UK, má pro nás zásadní význam, neboť český výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky posouvá na evropskou úroveň. Jak uvedl ředitel ÚMG prof. Václav Hořejší, vědci se v nově vzniklém centru zaměří na hledání sloučenin biologicky účinných v boji s neurodegenerativními a nádo­rovými onemocněními, poruchami krvetvorby či diabetem. „Významné je jako nástroj pro objevování látek, jež mají potenciál jako léčiva. Centrum proto bude spolupracovat s biotechnologickými společnostmi, jež zprostředkují komercionalizaci našich objevů.“
Centrum je pro účely takto zaměřeného výzkumu vybaveno robotickými systémy, jež umožnují v krátkém časovém úseku testovat desetitisíce až statisíce sloučenin – jejich následné testování na tkáňových kulturách a modelových organismech zajišťují špičkové laboratoře. Základ přístrojového vybavení tvoří integrované robotické systémy: Hight-throughput – HTS, High-content screening – HTS a automatizovaný systém pro skladování a formátování sloučenin.
Součástí infrastruktury, jež vznikla nástavbou na stávajícím objektu ÚMG (pavilon V) v areálu výzkumných ústavů Akademie věd v pražské Krči, je i Národní sbírka sloučenin; její propojení s Evropskou sbírkou a databází sloučenin (ECBD) a obsáhnutí repliky knihovny (screening library) v rámci EU-OPENSCREEN (http://www.eu-openscreen.de/) umožní otevřený přístup i českým badatelům.

06_1.jpg
Centrum pro biomedicínský výzkum vzniklo nástavbou na stávajícím objektu ÚMG (pavilon V).

Centrum doplňuje projekt Technologická platforma-label-free (z programu OP Praha – konkurenceschopnost), který zprostředkoval nákup přístrojů umožňujících sledovat v reálném čase chování buněk, interakce buněčných molekul nebo cytotoxické účinky látek na buňky. Moderní přístrojové vybavení tak významně posiluje zázemí infrastruktury pro chemickou biologii a genetiku.
Synergie obou projektů by měla urychlit a zefektivnit hledání a charakterizaci kandidátních sloučenin pro vývoj potenciálních léčiv. Label-free se přitom soustředí především na hledání terapií kolorektálního karcinomu, nádorů prostaty a nádorů prsu – tedy těch, které patří k nejzávažnějším a v jejichž výskytu Česko dlouhodobě zaujímá čelné příčky. Nových poznatků chtějí badatelé využít v léčbě onkologických onemocnění a rovněž v úspoře nákladů na diagnostiku a léčbu. Výsledky může přinést i výzkum v oblasti nacházení nových aplikací pro již známé léky (tzv. drug repurposing).

06_1.jpg
Špičkově vybavené laboratoře

Excelentní podmínky pro rozvoj základního výzkumu v oblasti chemické biologie a genetiky využijí především pražská akademická pracoviště (ústavy AV ČR a vysoké školy) i rezortní výzkumné ústavy, jež se zaměřují na biomedicínské obory (molekulární a buněčná biologie, imunologie, neurobiologie, biochemie, organická chemie, strukturální biologie, chem- a bioinformatika a další).

LUDĚK SVOBODA