Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > říjen  > Ocenění

Medaile G. J. Mendela

Světově uznávaný vědec a pedagog v oboru ekofyziologie vegetace dr. Jan Květ z Botanického ústavu AV ČR převzal 18. září 2013 v Rytířském sále BÚ v Průhonicích čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Badateli, který na české i mezinárodní vědecké scéně působí již více než půl století, se pocty dostalo u příležitosti životního jubilea. Jan Květ vyniká vysokou erudicí zejména ve výzkumu mokřadů a své posluchače dokáže nadchnout pro poznání rostlin.

17_1.jpg
Foto: Archiv BÚ AV ČR
Jan Květ převzal medaili od předsedy AV ČR Jiřího Drahoše


Jan Květ nastoupil v roce 1956 do Geobotanické laboratoře ČSAV v Průhonicích (nynější BÚ AV ČR), poté až do roku 2003 pracoval v odděleních v Brně a v Třeboni. Po ročním studiu na Univerzitě v Oxfordu koordinoval v 60. letech Mezinárodní biologický program (IBP). Jako vedoucí Hydrobotanické pracovní skupiny BÚ v Třeboni v letech 1973–1990 se společně s dr. Dagmar Dykyjovou zasloužil o vznik CHKO Třeboňsko. Vzdělání, zahraniční zkušenosti a schopnost citlivého jednání uplatnil zvláště po roce 1989. V roce 1991 spoluzakládal Biologickou fakultu JU a stal se jejím proděkanem pro doktorské studium. V 90. letech byl členem Akreditační komise vlády ČR pro vysoké školy za biologické obory. Působil i jako poslanec České národní rady a patřil k hlavním tvůrcům zákona o ochraně přírody; významně se podílel na tvorbě zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Více než 10 let byl předsedou česko-rakouského spolku EUPRI (Energie, udržitelný rozvoj, partnerství, regionální iniciativy) a vůdčí osobností přeshraničních aktivit. V roce 1999 se stal předsedou Českého národního komitétu programu UNESCO Man and Biosphere (MAB) a zástupcem ČR v mezinárodní koordinační radě MAB. Je autorem či spoluautorem několika set odborných publikací. Za svoji činnost získal národní i zahraniční pocty a ocenění.
red