Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > říjen  > Knihy

Historický atlas měst ČR: Praha-Smíchov

Historický ústav AV ČR představil 9. září 2013 v Národním technickém muzeu v Praze 24. svazek Historického atlasu měst České republiky: Praha-Smíchov. Po Libni (2006) a Královských Vinohradech (2010) jde již o třetí publikaci z řady historických atlasů věnovanou jedné z pražských čtvrtí.

08_5.jpg

Autorský kolektiv Václava Horčáková, Eva Chodějovská, Petr Juřina, Jiří Krejčí, Václav Ledvinka, Michal Novotný, Eva Semotanová a Robert Šimůnek se v úvodní studii i při výběru pramenů podrobněji zaměřili na několik pro Smíchov charakteristických témat:
• Postupné spojení dvou původně samostatných sídelních jednotek (Újezd a Smíchov) v souvisle urbanizovaném území.
• Trojí proměna charakteru zástavby a využití ploch (od převážně zemědělsky a rekreačně využívaných polí, vinic a (okrasných) zahrad v průmyslovou čtvrť a od konce 20. století v rezidenční lokalitu, kde se významně uplatňuje terciární sféra).
• Bezprostřední sousedství pražských měst (Malé Strany) a poloha při významných komunikacích způsobily neexistenci přirozeného centra spojeného Smíchova, které muselo být vytvořeno v 19. století uměle (Náměstí 14. října), ovšem nikdy se plně akceptovaným funkčním veřejným prostorem nestalo.
Úvodní historicko-urbanistickou studii, jež přibližuje osídlení prostoru současného Smíchova a jeho proměny od pravěku po současnost, doplňují černobílá vyobrazení a základní statistické údaje v tabulkách a grafech. Obrazový oddíl tvoří především odborně pořízené reprodukce starých map (výřezy z plánů celé Prahy i plánů Smíchova), vedut, starých i moderních fotografií a leteckých snímků.
lsd