Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > říjen  > Obhajoby DSc.

Matematická analýza pohybu hustých tekutin

RNDr. Šárka Nečasová, CSc., DSc., pracovnice Matematického ústavu AV ČR, obhájila disertaci Mathematical analysis of the motion of viscous fluids před komisí Matematická analýza a příbuzné obory a získala vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“. Šárka Nečasová je erudovanou vědkyní v oblasti matematické analýzy proudění tekutin. Zásadním způsobem obohatila teorii proudění stlačitelných i nestlačitelných tekutin kolem pohybujících se tuhých těles. Vyvinula nové přístupy ke zkoumání asymptotického chování viskózních tekutin. Dále pracuje na problematice teorie proudění stlačitelné tekutiny s radiací.

15_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Šárka Nečasová


První téma – proudění tekutin podél pohybujících se tuhých těles – patří mezi klasická témata v mechanice tekutin. Významné podněty v této problematice přinesli již v polovině 19. století vědci, jako byli například George Stokes, Gustav Kirchhoff, lord William Kelvin a další. Jedním z příkladů je sedimentace. Dalším je tzv. samopohyb neboli schopnost pohybu makroskopických organismů – například pohyb ryb, létání ptáků, let letadel či pohyb mikroskopických organismů. Významnou aplikací je kardiovaskulární proudění. Pro správné pochopení této problematiky je potřeba vytvořit matematický model, jenž popisuje daný jev a který je následně studován exaktními matematickými metodami.
Disertace obsahuje popis proudění nestlačitelné tekutiny podél tuhého tělesa s rotací, eventuálně i s posunutím, a zabývá se jeho fundamentálním řešením a asymptotikou pro velké vzdálenosti. Dále je přesně charakterizován úplav, který vzniká za tělesem, a je popsán pomocí anizotropních váhových prostorů.
Druhé téma představuje proudění stlačitelných tekutin s volnou hranicí. Problematika stlačitelného proudění tekutin je poměrně mladé téma a první výsledky týkající se globálního řešení v dvoudimenzionálním či třídimenzionálním případě byly publikovány v devadesátých letech 20. století. Disertace popisuje jednodimenzionální isentropické proudění, kdy viskozita závisí na hustotě. Dále je vyšet­řováno radiálně symetrické proudění a proudění s radiací, což je pokus o modelování efektu radiace v hydromechanice. Jde o přenesení některých pojmů a popisů z kvantové mechaniky – popis pohybu fotonů, který je charakterizován jejich frekvencí, energií a momentem.
Poslední část disertace se věnuje klasickým problémům proudění tekutin v neomezených oblastech, jež vede k zavedení prostorů s vahou a hledání jednoznačného řešení v těchto prostorech.

ŠÁRKA NEČASOVÁ,
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.