ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

TVT 2008
________________________________________________________

Vědecká rada Akademie věd ČR, Grémium pro vědecký titul
a komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru Ekologická biologie

oznamuje:

Obhajoba doktorské disertační práce

Chlor v lesním ekosystému: biogeochemické cykly
(radiochemická studie)


Ing. Miroslava Matuchy, CSc.,

k udělení vědeckého titulu doktor věd se koná dne 20. října 2008 v 11:00 hod.
v Kanceláři AV ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1.
________________________________________________________
logo Geologického ústavu AV ČR
ŘEDITEL GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst vědeckých pracovníků v oborech:
geologie,
petrologie, geochemie,
geologie a geochemie životního prostředí,
paleontologie.

Požadavky: ukončené VŠ vzdělání v příslušném oboru.
Přihlášky s životopisem, přehledem publikační, odborné, event. pedagogické činnosti
a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů zašlete do 7. listopadu 2008 na adresu:

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 269
165 00 Praha 6-Lysolaje
ref.: Michaela Uldrychová, tel.: 233 087 208
www.gli.cas.cz

Výběrové řízení se bude konat dne 25. listopadu 2008 od 9:00 hod.
v hlavní budově Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.
________________________________________________________

Rada Matematického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.,
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.


Požadavky: splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru matematika;
významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti; organizační schopnosti a zkušenosti;
jazykové znalosti; morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe,
seznamem hlavních vědeckých prací a představou o řízení a rozvoji pracoviště zasílejte písemně na adresu:


Rada Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.
Žitná 25, 115 67 Praha 1
nejpozději do 18. listopadu 2008 v obálce označené „Výběrové řízení“.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. dubna 2009
________________________________________________________

logo Učené společnosti

Učená společnost České republiky
si Vás dovoluje pozvat na přednášku
prof. PhDr. Jaroslava Vacka, CSc.,

Starověká Indie – kolébka jazyků?

Přednášku uvede a diskusi bude řídit prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.,
člen Rady Učené společnosti ČR.

Přednáška se koná v úterý 11. listopadu 2008 od 15:00 hod.
v místnosti č. 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.
________________________________________________________

logo ženy ve vědě

Stipendium L'ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě

Jakožto součást mezinárodního programu PRO ŽENY VE VĚDĚ/For Women in Science

byl pod heslem
„Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy“

vyhlášen již třetí ročník národního kola společného stipendijního projektu L'Oréal Česká republika,
České komise pro UNESCO a Akademie věd ČR pro mladé a talentované vědkyně do 35 let
z oborů živých nebo materiálních věd.

Informace o udílení stipendií včetně formulářů přihlášek naleznete na webových stránkách
www.prozenyvevede.cz.

Uzávěrka přihlášek je 31. října 2008.
________________________________________________________