ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > říjen  > Knihy

Vybrané publikace Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

VYDANÉ V ROCE 2007

Lukáš Linek, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory (eds.)
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2004
Práce zahrnuje celkem 15 studií. První tři se zabývají vztahem mezi voliči a politickými stranami z hlediska reprezentace. Druhá skupina studií zkoumá, co vede voliče k tomu hlasovat určitým způsobem a proč se voleb vůbec účastní. Třetí analyzuje stranický systém Evropské unie a vliv voleb do Evropského parlamentu na národní stranický systém. Poslední čtyři studie se věnují volbám do Evropského parlamentu v České a Slovenské republice.
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2004

Václav Houžvička, Lukáš Novotný (eds.)
OTISKY HISTORIE V REGIONÁLNÍCH IDENTITÁCH OBYVATEL POHRANIČÍ
Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství

Publikace shrnuje výsledky empirického šetření v rámci mezinárodního vědeckého projektu Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství, který v letech 2003 až 2005 realizovalo výzkumné oddělení České pohraničí Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., společně s Centrem pro užitý politický výzkum Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově.
OTISKY HISTORIE V REGIONÁLNÍCH IDENTITÁCH OBYVATEL POHRANIČÍ

Tomáš Lebeda, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al.
VOLIČI A VOLBY 2006
Kniha Voliči a volby 2006 je první svého druhu, která detailně analyzuje volební chování, v tomto případě ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Autoři v ní zkoumají, které skupiny občanů a proč se voleb zúčastnily a proč se rozhodly právě pro ty strany, které volily. Hledají motivační zdroje a příčiny jednotlivých volebních rozhodnutí.
VOLIČI A VOLBY 2006

Marcela Linková (ed.), Hana Havelková, Drahomíra Kraťková, Jana Motyková, Tereza Stöckelová, Soňa Štrbáňová, Hana Tenglerová
TRANS/FORMACE: GENDER, VĚDA A SPOLEČNOST
Publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu WS Debate a svým zaměřením přispívá k diskusi o postavení žen v české vědě. Problematiku zasazuje do širšího rámce historického a sociálně-ekonomického rozvoje, což umožňuje uchopit problém nízkého zastoupení žen ve výzkumu a vývoji v rámci celospolečenského nastavení rolí žen a mužů a poukázat na poměrně krátké trvání tohoto uspořádání rolí, které však většina z nás vnímá jako „tradiční“ a neměnné.
TRANS/FORMACE: GENDER, VĚDA A SPOLEČNOST