ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > říjen  > Obálka

Praemium Academiae podruhé

Mimořádnou finanční podporu vynikajícím vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR předal slavnostně 26. září 2008 v prostorách vily Lanna předseda AV ČR prof. Václav Pačes prof. Tomáši Jungwirthovi z Fyzikálního ústavu

Tomáš Jungwirth
© Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

a prof. Karlu Ulbrichovi z Ústavu makromolekulární chemie.
Karel Ulbrich
© Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

Akademická prémie, již představuje finanční podpora do výše pěti milionů Kč ročně, se uděluje na dobu šesti let na základě dosažených vědeckých výsledků s ohledem na perspektivu dalšího vědeckého přínosu nositele. „Je to skutečně mimořádný nástroj na podporu vědy, protože neurčuje, jak a na co mohou být prostředky vynaloženy. Já jsem se přímo s takovým nástrojem nesetkal ani v České republice, ani nikde v zahraničí,“ sdělil během této významné události Tomáš Jungwirth.
srd