ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > říjen  > Obálka

Nové knihy

PRAŽSKÉ ZÁMKY, ZÁMEČKY A USEDLOSTI
Publikace přibližuje stavby, které byly významnými prvky původní kultivované zemědělské krajiny obklopující Prahu vymezenou hradbami. Dokumentuje stav současný i minulý a přináší informace i o stavbách, které se nedochovaly. Nedílnou součástí jsou dobové i současné fotografie a situační plánky umístění staveb.
Staňková, J., Hurin, M., Staněk, J., edice Průvodce, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
PRAŽSKÉ ZÁMKY, ZÁMEČKY A USEDLOSTI

SPOLÉHÁMŤ SE DOCELA NA ZKUŠENÉ PŘÁTELSTVÍ VAŠE…
Vzájemná korespondence Josefa Jirečka a Václava Vladivoje Tomka z let 1858–1862

Korespondence reflektuje stanoviska dvou českých vědců-historiků, které pojilo celoživotní přátelství vyrůstající z jejich shod-ného národního a politického smýšlení. Mapuje zlomovou dobu v habsburské monarchii (italské tažení, pád Bachova absolutismu, únorová ústava z roku 1861) i v české společnosti (boj o Rukopisy, volby do zemského sněmu a říšské rady).
Pokorná, M. (ed.), edice Paměť, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
Vzájemná korespondence Josefa Jirečka a Václava Vladivoje Tomka z let 1858–1862

BRATŘI HIMMLEROVÉ
Příběh německé rodiny

Pokud někdo zkoumá historii vlastní rodiny, je těžké překonat mnohou formu slepoty, způsobenou nedostatečným odstupem, prolomit nejednu myšlenkovou bariéru. Je to od počátku až do konce bolestný proces, ohrožovaný stálou obavou, že člověk o cosi přijde. Profesionální historička Katrin Himmlerová, praneteř Heinricha Himmlera, se do pátrání přesto pustila.
Himmlerová, K., edice Stíny, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
BRATŘI HIMMLEROVÉ

MY A ONI
Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století

Výběr prací středoškolských studentů ve čtvrtém ročníku dějepisné soutěže EUSTORY, které se zúčastnilo 61 studentů středních škol z celé republiky. Soustředily se na zkoumání česko-německých vztahů v jejich konkrétních, každodenních projevech.
Čelko, V., Kunstová, E., Kvirenc, J., Pařízková, I., edice EUSTORY, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha 2008. Vydání 1.
Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století

ČESKO-ANGLICKÁ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE
Hlavním úkolem rostlinolékařství je zajistit dobrý zdravotní stav pěstovaných rostlin, zabezpečit vysokou kvalitu plodin a těženého lesního dřeva a chránit zdravotní nezávadnost potravy rostlinného původu. I to je důvod, proč vyšel dvojjazyčný výkladový slovník s více než sedmi tisíci termíny, které se k rostlinolékařství vztahují.
Kůdela, V., Braunová, M. a kol., Academia, Praha 2007. Vydání 1.
ČESKO-ANGLICKÁ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V ZÁŘÍ 2008


1. Staňková, J., Hurin, M., Staněk, J. – Pražské zámky, zámečky a usedlosti
2. Zahradník, R. – Laboratorní deník
3. Bartlová, M., Pachmanová, M. – Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění (s podporou AV ČR)
4. Kracauer, S. – Ornament masy
5. Hastings, M. – Armageddon. Bitva o Německo 1944–1945

Tituly ostatních nakladatelů:

1. Bárta, M., Cvrček, L., Košický, P., Sommer, V. – Oběti okupace. Československo 21. 8.–31. 12. 2008, Ústav pro studium totalitních režimů
2. Emmert, F. – Češi u Tobruku, Vyšehrad
3. Huntigton, S. P. – Třetí vlna. Demokratizace na sklonku dvacátého století, CDK
4. Lutovský, M. – Po stopách prvních Přemyslovců III. Správa a obrana země (1012–1055). Od Oldřicha po Břetislava, Libri
5. Štěpánek, P. – Podkarpatská Rus v letech 1919–1939, Konting

Knihkupcův tip:

Lexikon české literatury 4, I. S–T, II. U–Ž, zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor PaedDr. Luboš Merhaut, CSc., vznik podpořila Grantová agentura ČR a Akademie věd ČR

SOŇA JANOVCOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1