ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Cena pro Karla Kaplana

Nadační fond angažovaných nestraníků udělil historikovi Karlu Kaplanovi k jeho osmdesátinám Cenu Jana Slavíka. Cena je spojená s finanční odměnou a nese jméno historika, který patřil mezi nejvýraznější osobnosti českého dějepisectví v meziválečném období a který byl po roce 1948 definitivně umlčen.
Karel Kaplan
Karel Kaplan
Foto: Markéta Devátá, Archiv ÚSD AV ČR

Přední český historik Karel Kaplan patří mezi zakladatele oboru soudobých dějin a zároveň je jejich aktérem a spolutvůrcem. V první polovině 60. let působil v ideologickém aparátu ÚV KSČ, což mu umožnilo přístup k dosud utajovaným materiálům. Ve druhé polovině 60. let se stal zástupcem ředitele Historického ústavu ČSAV. Po okupaci sovětskými vojsky v roce 1968 byl propuštěn, vyloučen z KSČ a počátkem roku 1972 zatčen. O čtyři roky později vycestoval do SRN a publikoval ve světě archivní materiály o zmanipulovaných soudních procesech a represích v padesátých letech, které se podařilo z Československa vyvézt. Do vlasti se vrátil v roce 1990 a pokračoval ve vědecké a publikační činnosti. Jeho knihy byly přeloženy do osmapadesáti jazyků.
Nadační fond angažovaných nestraníků vznikl v loňském roce na půdě Klubu angažovaných nestraníků a klade si za cíl podporovat aktivity směřující k vytváření občanské společnosti fungující na demokratických principech. Kromě jiných aktivit chce podporovat i vědeckou činnost významných osobností pronásledovaných totalitním režimem, ale i mladé vědce do 30 let. Letos fond podpořil historičku Jitku Sobotkovou z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., která dostala stipendium na doktorský projekt Slavnosti a oslavy v Československu v letech 1948–1989.

ZUZANA BUKOVSKÁ,
Odbor mediální komunikace AV ČR