ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > říjen  > Aktuálně

Aktuálně

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., otevřel v krčském areálu 23. září 2008 budovu DaII s novými pracovišti a laboratořemi.

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., otevřel v krčském areálu 23. září 2008 budovu DaII s novými pracovišti a laboratořemi. Přestěhují se do nich vědecká oddělení zabývající se bioenergetikou, vrozenými mitochondriálními vadami, obezitou a růstem a diferenciací buněk. Část výzkumu bude též věnována oblasti cévních a kostních náhrad.
Místopředseda AV ČR prof. Jiří Drahoš s ředitelem FGÚ AV ČR, v. v. i., dr. Jaroslavem Kunešem.
Na snímku místopředseda AV ČR prof. Jiří Drahoš s ředitelem FGÚ AV ČR, v. v. i., dr. Jaroslavem Kunešem.

Text a foto skys