ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ceny AV ČR 2008

Ocenění mimořádných výsledků ve výzkumu a vývoji – Ceny Akademie věd ČR 2008 – převzali dne 30. září t. r. ve vile Lanna v Praze vynikající badatelé.

Za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu:
Marian Karlický z Astronomického ústavu za Objev nových typů radiové a rentgenové emise slunečních erupcí a jejich teoretické vysvětlení.
Autorský tým Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Ladislav Kavan a Martin Kalbáč za vědecký výsledek Elektrochemicky aktivní nanomateriály na bázi oxidů titaničitých a uhlíku.
Autorský tým Etnologického ústavu Stanislav Brouček, Lubomír Tyllner, Lydia Petráňová, Jiří Traxler a Josef Vařeka za vědecký výsledek Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, I.–III.
Ocenění mimořádných výsledků ve výzkumu a vývoji
© Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce:
Martin Ondreját z Ústavu teorie informace a automatizace za Soubor prací o nelineárních stochastických vlnových rovnicích.
Autorský tým Botanického ústavu Jan Suda a Pavel Trávníček za Využití průtokové cytometrie v populační biologii, biosystematice a ekologii rostlin.
Pavel Blažek z Filosofického ústavu za vědecký výsledek Středověká recepce Aristotelovy filosofie manželství. Od Roberta Grosseteste po Bartoloměje z Brugg (1246/7–1309).
Ocenění mimořádných výsledků ve výzkumu a vývoji
© Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů:
Autorský tým Ústavu pro hydrodynamiku Václav Kolář a Zdeněk Skalák za vědecký výsledek Vírový charakter vybraných smykových toků.
Autorský tým Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Martin Hof, Aleš Benda, Jan Sýkora a Jana Humpoličková za vědecký výsledek Porozumění samovolně vznikajícím biomembránám na fázových rozhraních, jejich regulace a příprava.
Autorský tým Lenka Bydžovská (Ústav dějin umění), Polana Bregantová (Ústav dějin umění) a Karel Srp (Galerie hl. města Prahy) za vědecký výsledek Jindřich Štyrský (1899–1942).
-red-