ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červen  > Obálka

Slovanský klášter Karla IV.

Zbožnost, umění, vzdělanost

Výstavu pod tímto názvem připravili jako součást Strategie AV21 („Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“) badatelé ze tří pracovišť Akademie věd – dr. Klára Benešovská a dr. Kateřina Kubínová z Ústavu dějin umění, dr. Václav Čermák ze Slovanského ústavu a dr. Tomáš Slavický (Kabinet hudební historie Etnologického ústavu). Expozice situovaná v Emauzském klášteře těží z provázanosti místa a jeho dějin a představuje výjimečnou fundaci Karla IV. jako důležité duchovní centrum Nového Města pražského a zároveň evropské centrum slovanské hlaholské kultury 14. století. Klášter Na Slovanech (Emauzy) založil Karel IV. na konci roku 1347 a pozval do něj z Chorvatska mnichy sloužící římskou (západní) liturgii v církevní slovanštině, psané hlaholským písmem.

03_1.JPG

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin – FOTOGALERIE

Návštěvníci jsou zváni do prostor kostela, ambitu a přilehlé tzv. císařské kaple i kapitulní síně. K vidění je fragment hlaholského nápisu odkrytý v padesátých letech minulého století, originály a faksimile hlaholských textů, mj. i proslulého Remešského evangeliáře a druhý díl České bible hlaholské. Model areálu kláštera v jeho středověké podobě tvoří centrum úvodní expozice a vznikl nově právě pro tuto výstavu. Navazující část se věnuje unikátnímu cyklu nástěnných maleb v klášterním ambitu a v tzv. císařské kapli, který je veřejnosti takto podrobně vyložen na základě textů a překreseb vůbec poprvé. Cyklus, ačkoli je v současnosti citelně poničen, nemá rozsahem a uceleným ikonografickým programem v Evropě obdobu. Významným místem, kam se návštěvníci rovněž dostanou, je klášterní chrám, ojedinělý i v souboru novoměstských církevních institucí. Výstavu doplňuje cyklus přednášek a koncertů ve dnech 5.–6. října 2016 se v prostorách kláštera uskuteční konference Karel IV. a Emauzy. Liturgie-text-obraz, která se zaměří jak na klášter a jeho kulturu, tak zejména na literární památky doby Karla IV.
 

lsd