Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červen  > Obhajoby DSc.

Galileo a Kepler o hvězdách

14_2.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Novou publikaci autorského i manželského páru Aleny a Petra Hadravových představil Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.

Do zákulisí historické rozpravy mezi velikány světové astronomie – Galilea Galilei a Johanna Keplera zavede čtenáře publikace Galileo Galilei: Hvězdný posel a Johannes Kepler: Rozprava s Hvězdným poslem, která vychází v souvislosti se Strategií AV21. Křest knihy za přítomnosti autorů klasické filoložky Aleny Hadravové a astrofyzika Petra Hadravy se uskutečnil 28. dubna 2016 v sídle Akademie věd na Národní třídě.

14_1.jpg

Na jaře roku 1610 vydal Galileo Galilei v Benátkách nevelký spisek nazvaný Hvězdný posel věnovaný florentskému vévodovi Cosimovi II. Medicejskému. Popsal v něm první pozorování nebeských objektů pomocí dalekohledu, který zkonstruoval podle zpráv o tomto vynálezu. Dalekohledem nejprve zkoumal povrch Měsíce, jehož členitost mu připomínala Zemi, ohlásil existenci velkého počtu slabých hvězd v Mléčné dráze a některých mlhovinách a hlavně zveřejnil objev čtyř Jupiterových měsíců. Jeden výtisk knihy Galilei poslal do rudolfinské Prahy Johannu Keplerovi, který mu obratem odpověděl obsáhlým dopisem, zveřejněným později pod názvem Rozprava s Hvězdným poslem. Kepler Galileiho objevy ocenil a porovnal je s vlastními představami o stavbě vesmíru. Oba útlé svazky, které výrazně vstoupily do dobové diskuse o kosmologickém uspořádání světa a které jsou současně i skvělou ukázkou humanistické stylistiky, patří mezi nejdůležitější astronomické práce všech dob.
 

red