Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červen  > Obálka

Sedmdesát let poté

Nacistické lékařské a válečné zločiny – první vyšetřování a dokumentace

Stejnojmenná výstava připomíná 70. výročí zahájení procesu s nacistickými lékaři v Norimberku v roce 1946. Expozici, kterou zpřístupnilo 26. dubna 2016 Národní technické muzeum v Praze, připravil ve spolupráci s dalšími institucemi Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v rámci Strategie AV21. Tentýž den v NTM proslovili tematické přednášky tři američtí badatelé – prof. Susan Miller, dr. Stacy Gallin a dr. Andrew Weinstein.

02_1.JPG
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

02_1.JPG

Expozice se věnuje prvnímu vyšetřování, dokumentaci a reflexi nacistických lékařských válečných zločinů. Rozdělena je do tří částí. První přibližuje zločiny nacistického masového vyhlazovacího programu „eutanázie“, který v letech 1939–1941 vedl k vraždění duševně nemocných a postižených ústavních pacientů. Druhá pojednává o „akci Reinhard“ z doby přechodu k holocaustu, při níž bylo využito personálu a zkušeností programu „eutanázie“. Následně jsou zmíněny některé experimenty nacistických lékařů jako například Horsta Schumanna, Siegfrieda Raschera či Josefa Mengeleho na vězních koncentračních či vyhlazovacích táborů. Dále dokumentuje kontext pokusů se sulfonamidy v koncentračním táboře Ravensbrück, který měl přímou návaznost na atentát na Reinharda Heydricha a jeho operaci v Praze.

02_1.JPG

02_1.JPG

Třetí část výstavy přibližuje poválečnou snahu vyšetřit lékařsky motivované zločiny a potrestat hlavní pachatele a představitele německé zdravotní politiky během procesu s lékařskými zločinci v Norimberku. Následuje připomenutí československého vyšetřování a úloha českých lékařů jako svědků. Stejně tak jsou naznačeny limity československého vyšetřování, jež nezahrnulo lékaře SS v koncentračních táborech, kteří pocházeli z tzv. sudetoněmeckých oblastí. Závěr je věnován norimberskému kodexu, který je jedním ze základních lidskoprávních dokumentů a fundamentů současné lékařské etiky. Vystaveny jsou též dobové publikace a několik uměleckých děl amerických autorů, která se inspirovala nacistickými lékařskými zločiny.
Výstavu lze navštívit do 31. července 2016.

lsd