ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červen  > Obálka

Ceny ŽIVY 2015

01_1.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Lannova vila v pražské Bubenči hostila 11. dubna 2016 jarní setkání časopisu Živa s autory nejlepších článků za předešlý rok. Redakce a redakční rada renomovaného přírodovědného periodika, které vychází již od roku 1853, posuzovaly příspěvky tradičně v pěti kategoriích.

Purkyňovu cenu za popularizaci biologických věd ve věkové kategorii nad 30 let obdržel Ing. Martin Škorpík (ocenění převzal jeho syn Vítězslav) za článek Zemědělská krajina a praktické problémy ochrany hmyzu. V kategorii 26 až 30 let uspěl Mgr. Jan Prančl (Lakušníky – výkladní skříň evoluce skrytá v našich vodách). V kategorii do 25 let získali přízeň poroty Mgr. Anna Potůčková (Historie vegetace zaniklého jezera Šúr od pozdní doby ledové po dnešek) a Ing. Vojtěch Kolář a doc. David Boukal (Potápníci – nenápadní predátoři našich vod). Zvláštní ocenění za příspěvek, který obsahově i rozsahem přesahuje rámec jednotlivých publikovaných článků, převzali dr. Vojen Ložek a doc. Lucie Juřičková (Ztráta diverzity a měkkýši I., II.). Cenu Antonína Friče za rozvoj časopisu Živa obdrželi prof. Jan Buchar in memoriam (cenu převzala dcera MUDr. Eva Smolová) a doc. Jan Krekule.

lsd