ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červen  > Popularizace

Ozvěny EXPO 2015

Na loňské světové výstavě v italském Miláně se představila rovněž čtyři pracoviště Akademie věd: Ústav experimentální botaniky, Botanický ústav, Ústav výzkumu globální změny a Ústav organické chemie a biochemie. Vybrané exponáty doplněné o interaktivní prvky můžete nyní zhlédnout a vyzkoušet si v Galerii Věda a umění. Expozici Ozvěny EXPO 2015 zahájili 23. května 2016 členové Akademické rady AV ČR prof. Jan Zima a prof. Pavel Janoušek, který zdůraznil důležitost prolínání vědy a umění, protože umělecké vidění a ztvárnění vědeckých výsledků může u laické veřejnosti podnítit zájem o vědu.

17_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Právě propojení vědy a současného umění nabídne netradiční pohled na mnohdy těžko pochopitelné děje. Plastický Subliminal, který vznikl ve spolupráci Ústavu experimentální botaniky a výtvarníka Federico Díaze, zavede do tajů odhalení genetického plánu pšenice, jenž jako první na světě vyluštili a přečetli badatelé pod vedením prof. Jaroslava Doležela. Ten na vernisáži uvedl, že olomoucké vědce spolupráce s nadějným umělcem velmi obohatila: „Stejně jako umělci i my vědci objevujeme neznámé krajiny. Naše cesty jsou velké dobrodružství s nejistým koncem. Vedou k obzorům přesahujícím možnosti našeho chápání a nutí nás k zamyšlení nad tajemstvím života.“ Plastiku vystavenou v Miláně rozšířili pořadatelé o interaktivní prvek, „pšeničný déšť“, který navrhl F. Díaz a zkonstruoval Miroslav Švec – do deště mohou návštěvníci přímo vstoupit. Dodejme, že F. Díaz vytvořil celkem tři reliéfy umělecky ztvárňující genetickou informaci pšenice. V plastikách se otiskuje podprahové vidění reality a prostor zkoumání, které nelze měřit ani zaznamenat – v reliéfu návštěvník spatří genetickou informaci, a jak přichází blíže, zaznamenává další podrobnosti a detaily, stejně jako vědci při bádání. „Přál bych si, aby v něčem neměnném, fyzickém, byla vidět dynamika a pohyb; aby byl vidět růst, vazby, které navzájem komunikují, určitá kontinuita v jednotlivých formách, které divák vnímá. Reliéfy jsem vytvořil nejdříve rukou a potom je převedl do vícerozměrného objektu, aby se mohl pomocí frézy vytvarovat do hmoty,“ vysvětluje F. Díaz.

EXPO 2015 v Miláně (viz AB 9/2015) s podtitulem „Potraviny pro planetu. Energie pro život“ reflektuje i výstava v sídle Akademie věd na Národní třídě. Ústav organické chemie a biochemie, který hledá léky na civilizační choroby, připravil ve spolupráci s výtvarníkem Jakubem Neprašem tepající videoprojekci Buňka, jež vysvětluje složitost fungování lidského organismu. Botanický ústav představuje Skleněnou knihu s živými houbami fotografky Suzanne Pastor a odborníci z Ústavu výzkumu globální změny předvádějí futuristický bioreaktor budoucnosti jako možné řešení problémů s produkcí potravin.

Prezentují se i další čeští vystavovatelé: KOMA Modular zapůjčila model českého pavilonu, který byl oceněn bronzovou cenou za architekturu v kategorii do 2000 m2; fotografie Barbory Šlapetové zachycují monument Hydal – Free Form Gate od společnosti NAFIGATE Corporation, jež v Miláně získala cenu za nejlepší inovaci. Návštěvníci se mohou projít i virtuálním lesem Davida Sivého a Andreje Boleslavského (spoluautory konceptu a architektonického řešení jsou Jan Tůma a Jindřich Raftl ze studia R/FRM), a to do 29. července 2016.
Více informací na www.ozvenyexpo.cz.

LUDĚK SVOBODA