ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > květen  > Inzerce

Nabídka jazykových kurzů, zkoušek a dalších služeb ve školním roce 2016–2017

Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., v Hybernské ulici č. 8 v Praze 1 nabízí škálu jazykových kurzů pro nový školní rok. Kromě systému prezenčních přípravných kurzů k mezinárodně uznávaným zkouškám máme kurzy zaměřené na speciální dovednosti a znalosti a kurzy obecného jazyka: angličtiny, němčiny, francouzštiny a češtiny pro cizince, zájmovou výuku španělštiny, italštiny a ruštiny. Všechny kurzy jsou podporovány internetovou platformou, která umožňuje efektivnější učení a přístup k doplňkovým materiálům.

Vedle tradiční prezenční výuky nabízíme kurzy, které kombinují prezenční výuku s výukou na internetové platformě Moodle a nevyžadují pravidelnou docházku. Tyto kurzy se zaměřují především na jazykové znalosti a specifické dovednosti, které potřebují doktorandi a začínající vědci při odborném psaní v angličtině, prezentacích na konferencích či organizování zahraničních stáží. Nabízíme však také online kurzy zaměřené na běžnou a profesní komunikaci.
 
Centrum akademického psaní (CAP) poskytuje kromě kurzů také fundované poradenství při psaní jakéhokoli anglického textu. Konzultace slouží všem, kteří uvítají zpětnou vazbu ke svému textu v jakékoli fázi psaní či přípravy. I kurzy reflektují akutní potřeby studentů a umožňují jim psát odborné texty, jež běžně potřebují ve své praxi. Jsou unikátní individuálním přístupem lektorů k jednotlivým posluchačům a hloubkovou zpětnou vazbou, která přesahuje jazyk a pomáhá posluchačům jasněji a výstižněji formulovat vědecké problémy, o nichž potřebují psát. Novinkou jsou tzv. „writing groups“ pro ty, kteří potřebují v angličtině psát odborné články, žádosti o grant, či disertační práce a přitom bojují s prokrastinací, časem a nedostatkem motivace. Writing groups jsou malé zájmové skupinky lidí z příbuzných oborů, které svým členům pomáhají psát podle časového harmonogramu a vyměňovat si zpětnou vazbu. Díky systematickému plánování a průběžnému psaní pod vedením instruktora se tak můžou vyhnout stresu spojenému se psaním, získat nové poznatky o psaní a vytvořit si důležité návyky, které jim psaní v budoucnosti usnadní. Jedná se o novou službu centra, která běžně funguje v anglicky mluvících zemích, ale v ČR je zatím spíše neznámá.
 
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR má také svou pobočku v Brně, kde jsou kurzy operativně organizovány podle zájmu a prostorových možností na jednotlivých ústavech AV ČR v Brně.
Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na http://www.langdpt.cas.cz/, http://cap.avcr.cz.
 
Kontakt: novakova@langdpt.cas.cz,Hybernská 8/1000, Praha 1.
Termín pro odevzdání přihlášek – noví posluchači: 17. června 2016; posluchači, kteří kurzy navštěvovali v tomto školním roce: 24. června 2016; zahájení výuky: 12. září 2016.