ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Na téma spolupráce

Z projevu předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha

12_1.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, akademický bulletin

Vztahy mezi institucemi, v tomto případě mezi Akademií věd a Senátem Parlamentu ČR, jsou do značné míry odvislé nejenom od pravidel, která je upravují, ale i od osobních vztahů těch, kteří se v daných institucích pohybují. Proto děkuji za dlouholetou a efektivní spolupráci mezi vedením AV ČR v čele s prof. Jiřím Drahošem a dalšími osobnostmi z jednotlivých ústavů a námi ze Senátu. Samozřejmě jde o spolupráci, která není nijak okázalá, nemá každodenní pozornost médií, ale je upřímná, vedena snahou o společenskou prospěšnost. V jejím rámci jsme v Senátu uskutečnili mnoho akcí, které mají světový charakter a souvisejí například s historií. Letos si připomínáme význam a odkaz Karla IV. – u všeho, co se v těchto oblastech děje, byli i představitelé vašich pracovišť z oblasti historie. Spolupracujeme však i v mnoha jiných oblastech, a to na úrovni jednotlivých senátorů.

Obraz Senátu vylepšilo, že do něj byly v posledních letech zvoleny významné osobnosti z oblasti vědy, a to převážně medicíny – usuzuji, že vědu a výzkum v této instituci zastupují velmi dobře. Skutečnost, že si vaší práce v Senátu vážíme, dosvědčuje i to, že největší množství návrhů, které každoročně předkládáme prezidentu republiky na státní vyznamenání, je z řad vědců. Bude tomu tak i letos. Po prvním předvýběru z mnoha možností a návrhů se do finále vždy dostane množství vědců, což se týká i Stříbrných pamětních medailí Senátu – každoročně více než polovina těchto ocenění směřuje právě k vědcům. Domnívám se, že je potřeba připomínat výsledky vědy, protože mnozí občané se mohou domnívat, že jen dostáváte peníze a výsledky nejsou. Výsledky jsou a například to, že se v České republice vybudovalo s pomocí evropských peněz špičkové výzkumné laserové centrum ELI, není náhoda. Je to díky tomu, že česká věda má ve světě kladný obraz. Zmíním také výsledky biochemie, které jsou úžasné na to, jak velká jsme země a jak v této oblasti poznání a pokroku přispíváme. Oceňuji nejen to, že jste vytvořili Strategii AV21, ale že ji pečlivě hodnotíte, že je obrazem vaší práce.

Předseda AV ČR prof. J. Drahoš hovořil o určitých opatřeních, která se týkají vytvoření správního prostředí pro působení vědy v České republice. Samozřejmě, správní prostředí, tzn. instituce, které souvisí s fungováním AV ČR a vědy obecně, je velmi důležité. Dle mého soudu bude však rozhodující přístup těch, kteří rozhodují. Jsou-li schopní pochopit, že vědu nelze svázat, že je potřeba jí nechat prostor, že výsledky nemohou být každoročně ve stejných ukazatelích, protože prostředí vědy je mnohem složitější a musí mít svobodu. Chtěl bych vám popřát, aby vám politika nekomplikovala život a aby vám politici vytvořili prostředí, které bude předvídatelné a stabilní.