ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

XLVIII. zasedání akademického sněmu

08_1.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Delegáti Akademického sněmu na jednání nejvyššího orgánu AV ČR zasedali 21. dubna 2016 tradičně v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech. Program letošního prvního zasedání sestával mj. z návrhu výroční zprávy o činnosti Akademie věd za rok 2015 a zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLVII. zasedání Akademického sněmu. Diskutována dále byla především zpráva o hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014, kterou přednesla předsedkyně koordinační rady prof. Eva Zažímalová: „Závěry poskytují nezávislou zpětnou vazbu, jak si ústavy a jejich týmy stojí v mezinárodním srovnání. Zásadní rozdíl oproti oficiálním metodikám je použití informovaného peer review, které přináší obecnější rozměr a poskytuje rovněž informace nejen o dosažených výsledcích, ale i perspektivě do budoucna.“ Hodnocení mělo dvě fáze. V první etapě hodnotili zhruba třetinu všech výsledků jednotlivých týmů vždy nejméně dva zahraniční hodnotitelé, v druhé hodnotily oborové komise jednotlivé týmy z šesti různých hledisek. V I. fázi bylo 16,5 % výstupů klasifikováno jako „world-leading“ – tedy na špičkové světové úrovni. Téměř 42 % výstupů bylo hodnoceno stupněm 2 („internationally excellent“). Méně kvalitních výstupů („recognized nationally“) bylo jen 6 %, respektive 0,4 % („below standard“). Veškeré dokumenty z hodnocení budou zpřístupněny veřejnosti na www.avcr.cz.
Část jednání Akademického sněmu, jehož se zúčastnilo 199 delegátů z celkových 257 (77 %), patřila rovněž živé diskusi o návrhu na zřízení ministerstva pro výzkum a vývoj.